Nieuws P&O

Verhoging eindejaarsuitkering OB

Met ingang van 2018 is de eindejaarsuitkering voor medewerkers onder de cao Openbare Bibliotheken verhoogt van 2,25% naar 3%.

Ook is gewijzigd dat medewerkers die gaandeweg het jaar uit dienst gaan hun opgebouwde reservering eindejaarsuitkering krijgen uitbetaald.

Verlof boeken in AFAS InSite

BplusC is een organisatie met een zeer gevarieerd personeelsbestand, medewerkers met dubbele banen op verschillende afdelingen en daarnaast wordt er ook nog eens gewerkt met verschillende cao’s en oud verworven rechten, en medewerkers die gedurende bepaalde periodes van het jaar extra werken om deze in een rustige periode weer te compenseren. Daarnaast hebben medewerkers die als docent werken geen apart verlof omdat dit al in hun normjaartaak is verwerkt.

Allemaal ingrediënten waardoor het erg lastig is om een eenduidig kloppend verlofregistratiesysteem te hebben. Inmiddels is AFAS InSite dusdanig ingericht dat iedereen, met uitzondering van docenten (of aparte docentenbaan), gewoon verlof kan boeken.

Hierbij het verzoek om in ieder geval de weken te boeken die je i.v.m. vakantie afwezig bent. Dit gaat als volgt:

In het nieuws & documentenarchief staat de handleiding van AFAS InSite met een uitgebreidere uitleg.

Indien je geen verlof kan boeken, omdat je extra gewerkte uren niet zijn geregistreerd, of heb je andere vragen, neem dan contact met de afdeling P&O.

Foto's op InSite

Na het verdwijnen van ons oude intranet is hiermee ook het smoelenboek verdwenen. Een nieuwe foto plaatsen kan zowel in Outlook als in AFAS InSite. (Tab ‘Mijn gegevens’ en dan ‘Personalia en/of contactgegevens wijzigen’). Ook meteen een goed moment om te checken of al je contactgegevens nog kloppen!

BplusCetera april 2018