BplusCetera april 2018

Stagiairs - MBO Rijnland

De stagiairs van MBO Rijnland van MBO2 Facilitaire dienstverlening zijn al weer even bij ons aan de slag en de examens staan voor de deur. Dat zijn spannende tijden voor de jongens en meiden, maar ook voor de stagebegeleiders. De stagiairs ontwikkelen zich op hun eigen manier en tempo en dat heeft effect op de dienstverlening en de begeleiding.

De afgelopen periode zijn de begeleiders in hun rol gegroeid en gaat het steeds beter. Ik ben trots op de begeleiders die er het beste van maken, ondanks een moeilijke start. Dat kan ook niet anders, want we doen iets nieuws binnen BplusC met stagiairs van een MBO2 opleiding.

Dit stagejaar is een pilot om te kijken of deze nieuwe manier van stage lopen (leren en werkervaring opdoen op dezelfde locatie) ook echt werkt. We hebben de afgelopen periode geëvalueerd met alle betrokken partijen en zijn tot verbeteringen gekomen die we volgend jaar door willen voeren. Daar hoort onder andere ook bij dat er minder stagiairs per begeleider op de werkplek aanwezig zijn en dat we het lesprogramma gaan aanpassen aan de facilitaire productgroepen.

We hebben er vertrouwen in dat door deze veranderingen de knelpunten die we dit jaar als organisatie hebben ervaren tot het verleden zullen behoren. We houden jullie op de hoogte over de vorderingen.

Op een heel ander niveau is deze nieuwe vorm van educatie ook geanalyseerd. Bijgaande film geeft aan dat we op de goede innovatieve weg zijn. Daar zijn we dan ook wel weer heel erg trots op.
 

Wie: Frank Baetens
Status: Lopend