BplusCetera april 2018

Scholing

Leertraject Klantenservice

Begin maart is het leertraject “Duurzame inzetbaarheid”  voor de medewerkers van de afdeling Klantenservice afgerond. In zes sessies van ieder vier uur is onder begeleiding van het bureau 50+ Carrière met elkaar gesproken, geoefend en geleerd: hoe stel je prioriteiten in het werk, wat kan onderlinge  samenwerking opleveren, welke rol speel je zelf in het werkproces, wat zijn je sterke kanten, hoe kan ik mijn invloed vergroten, welke rol speel je in de toekomst?

Met elkaar is gekeken wat de gezamenlijke knelpunten zijn en hoe je deze effectief zou kunnen aanpakken. De sessies boden ruimte om kennis en ervaringen te delen en ook voor de (nieuwe) coördinatoren hebben de bijeenkomsten vele inzichten opgeleverd.

Het leertraject is door de deelnemers met een 3,9 op een schaal van 5 gewaardeerd. De hoogste waardering was voor de onderdelen samenwerking en uitwisselen van kennis.

Genoteerde opmerkingen bij de evaluatie:

  • ‘veel geleerd van het team’
  • ‘goed om inzicht te krijgen in anderen’
  • ‘in de groep moeten we het oppakken’
  • ‘weet nu mijn sterke en zwakke punten’
  • ‘collectief kan je meer bereiken’
  • ‘leren verduidelijken van het probleem’
  • ‘bewust van anderen en stijlen’
  • ‘zelf concreter worden’


Wie: Marij Schols
Status: Afgerond

Verdiepingsworkshop Effectief Communiceren

Op maandag 16 april vond de verdiepingsworkshop Effectief Communiceren plaats. Zes maanden geleden was de eerste workshop en de deelnemers gaven na afloop van die keer aan dat ze behoefte hadden aan een vervolg.

In totaal zes leidinggevenden en een projectleider gingen in deze vervolgworkshop nog dieper in op gespreksvoering.
Een trainingsacteur oefende samen met een van de deelnemers een gesprek, de andere deelnemers gaven onder leiding van de workshopleider feedback op het gesprek.
De workshop werd gegeven door het bureau Pure Talent.

Wie: Ita de Hes
Status: Afgerond (16-04-18)