BplusCetera april 2018

Balie Nieuwstraat

Op woensdag 18 april hebben de architecten van Draw architectuur het schetsontwerp van de nieuwe balie, het topper-display en het nieuwe boekendisplay gepresenteerd aan het projectteam (Marij, Nico, Renske, Bas, Nicolien, Willem en Frank).

Het projectteam heeft tot nu toe al heel wat werk verricht. Zo zijn er twee documenten opgesteld en goedgekeurd, waarin de werkprocessen beschreven zijn en wat er functioneel nodig is voor een balie. Die documenten, zijn naast bijvoorbeeld het Merkhuis, de Arbo-normen en de wens om de balie aan te laten sluiten bij de vormentaal van het i-Lab, meegegeven aan de architecten van het i-Lab om alle informatie, wensen en eisen tot een schetsontwerp te laten fuseren.

Het schetsontwerp heeft in de basis alle ingrediënten in zich; een knappe prestatie van de architecten. Het topper-display is in drie vormen gepresenteerd, waarop de reacties enthousiast waren. Het wordt een multifunctioneel meubel dat echt de aandacht trekt. We hebben een voorkeur meegegeven om dit verder uit te werken.

Het nieuwe boekendisplay heeft nog wat meer aandacht nodig. Verleiden en ontmoeten zijn de belangrijkste eisen die beter tot zijn recht moeten komen. Daarnaast is de plaats van deze functie in de huidige bibliotheek belangrijk.
De balie, die als gevolg van de huidige indeling van de bibliotheek, bij de entree blijft en voor het i-Lab gepositioneerd is, kent diverse verschijningsvormen die mee kunnen bewegen met de bezetting en evenementen. Omdat het een schetsontwerp is, zijn de details nog niet zichtbaar en gaat het alleen om positie, mogelijke verschijningsvormen en uitvoering.

Na deze sessie volgen nog drie fases: het voorlopig ontwerp, het definitief ontwerp en de uitvoeringstekening.

Op dinsdag 24 april is het bouwteam gestart, dat de uitvoering vorm gaat geven. Het bouwteam bestaat uit de bouwkundig aannemer, de elektricien, Renske, Hans, Aloys, de architecten en Frank. De belangrijkste actie van het bouwteam is het in kaart brengen van de installaties van de balie die plaatsbepalend zijn en de technische haalbaarheid. Dit is nodig om de kosten niet uit de hand te laten lopen. Met deze input gaan de architecten het voorlopig ontwerp verder uitwerken.

Daarnaast kan op basis van het schetsontwerp de uitvoering gecalculeerd worden, wat weer input vormt voor het ontwerp om binnen budget te blijven.

Wie: Frank Baetens
Status: Lopend