BplusCetera april 2018

Bericht van Willem van Moort

In maart heeft het BplusC Medewerkeronderzoek plaatsgevonden. Van de 352 enquêtes die zijn verstuurd (medewerkers in dienst, zzp’ers, vrijwilligers en stagiairs) zijn er in totaal 140 ingevuld. Een mooi resultaat en door de goede respons betrouwbare en representatieve resultaten. Voor de zomer zullen er door het mt bijeenkomsten worden georganiseerd met als onderwerpen: de resultaten van het medewerkeronderzoek, de evaluatie van de transitie en de nieuwe privacywetgeving AVG.

Tarieven lessen en cursussen

Met ingang van lesseizoen 2018-2019 worden de tarieven voor de lessen en cursussen verhoogd:

  • Taalcursussen: 10%

Deze verhoging maakt het mogelijk het uurloon van de taaldocenten gelijk te trekken met de andere disciplines binnen BplusC. In vergelijking met andere aanbieders in de regio blijven de taalcursussen van BplusC gunstig geprijsd.

  • Lessen- en cursussen tot 21 jaar: 2%

Betreft uitsluitend indexering.

  • Lessen- en cursussen vanaf 21 jaar: 4%

De tarieven voor leerlingen van 21 jaar en ouder stijgen iets meer dan de indexering. Dit is in lijn met de afspraken met de gemeente(n) dat de subsidie vooral ten goede komt aan de doelgroep jeugd i.p.v. de doelgroep volwassenen.

BplusC offerte

Na alle hectiek rond de gemeenteraadsverkiezingen zijn de gesprekken met de gemeente Leiden over de BplusC offerte voor de komende jaren inmiddels gestart. Doelstelling van de gesprekken is om te komen tot een SMART geformuleerde opdracht en heldere prestatiedoelstellingen voor BplusC.