BplusCetera april 2017

Pilot Merenwijk

Tijdens de Week van BplusC was de wijkvereniging Merenwijk bijzonder actief, wat ons veel heeft opgeleverd. Er is nu een goede samenwerking met wijkvereniging Merenwijk, er vindt regelmatig overleg plaats, er komen wensen en ideeën naar voren. Dit heeft geresulteerd in een pilot, die in 2017 gaat starten, om samen met de wijk te komen tot de invulling van het bibliotheekpand als volwaardige BplusC-locatie.

Het plan van aanpak voor de pilot is ingediend bij de gemeente. Het plan bestaat uit een aantal bouwkundige aanpassingen in het gebouw, verruiming van de openingstijden, meer ruimte voor ontmoeting, filmpresentaties, BplusC- en wijkactiviteiten.

Voor de financiering van de plannen wordt subsidie aangevraagd bij de gemeente, fonds 1818 en St. Carolus Gulden. De verruiming van de openingstijden op dinsdag en woensdag ochtend is per 4-4-17 al ingegaan en feestelijk gevierd met de buurtbewoners en de medewerkers van de Merenwijk.

Wie: MT
Status: Lopend, start pilot: 01-09-2017