BplusCetera april 2017

Opschonen bestanden

HERHAALD VERZOEK!!     

De nieuwe inrichting van de I://schijf is gelijk een goed moment om de bestanden op de I://schijf op te schonen. De hoeveelheid informatie en bestanden op de I://schijf groeit gestaag en dat legt grote druk op de beschikbare (dure)opslagcapaciteit. Daarom een dringend verzoek aan iedereen om kritisch te bekijken welke informatie bewaard moet worden en welke informatie verouderd of niet meer relevant is en weg kan. Graag speciale aandacht voor beeld- en geluidsbestanden, die veel ruimte innemen.

Het zou heel fijn zijn als iedereen zijn bijdrage levert aan deze voorjaarsschoonmaak!

Wie: Alle medewerkers
Status: Deadline: 01-04-17