BplusCetera april 2017

Offerte 2018-2020

De gemeente Leiden heeft voor BplusC 6 kernfuncties en 6 uitdagingen voor de toekomst geformuleerd.

Kernfuncties:

1. Een laagdrempelige, stimulerende leeromgeving bieden, fysiek en digitaal
2. Om informatie te verwerken tot kennis
3. Voor taalverwerving en beheersing
4. Voor verwerving van digitale kennis en vaardigheden
5. Voor het deelnemen aan en beoefenen van kunst
6. Waarbij men elkaar fysiek kan ontmoeten, in dienst van kennis en cultuur

Uitdagingen:

1.  Van collectie naar connectie
2. Slimme allianties sluiten
3. Integratie fysiek en digitaal
4. Innovatief en ondernemend
5.  Flexibel in vraag en aanbod
6. Geen overlap met ander aanbod

In de offerte 2018 - 2020 zetten we onze toekomstvisie uiteen op de invulling van deze kernfuncties en uitdagingen. Hierin zijn tevens onze plannen voor de vernieuwbouw en het plan van aanpak voor de pilot in de Merenwijk opgenomen.

De offerte vormt de basis voor de meerjarige UVOK.

Door goed teamwork en grote inzet van het MT is het gelukt alle documenten voor de gestelde deadline per 1-4-17 op te leveren

Wie: Willem van Moort
Status: 01-04-2017