BplusCetera april 2017

BplusC in actie

Nieuws uit het MT! Deze keer krijg je meer informatie over de Pilot in de Merenwijk, de Gedragscode, Regeling melden vermoeden misstand - interne klokkenluidersregeling en de offerte 2018 - 2020.

Bij ieder onderwerp wordt kort toegelicht wat de ontwikkelingen en/of acties zijn, welk resultaat we hiermee beogen en wie hiervoor verantwoordelijk is.

Onderwerpen of acties die afgerond zijn, zullen na publicatie worden gearchiveerd op I:\Iedereen\BplusC in Actie\Onderwerpen afgerond.

MT BplusC

 

MT Onderwerpen Wie Status
Pilot Merenwijk MT 01-09-2017
10-jarig jubileum BplusC Linda Capel Januari 2018
Open dag 2017 MT 13-05-2017

Personele zaken

(Gedragscode, interne klokkenluidersregeling)

Cindy IJdo/P&O

20-12-2016, 09-03-2017

Opschonen bestanden Alle medewerkers!! Deadline: 01-04-2017
Wijzigingen verhouding LGU/NLU Ita de Hes, Cindy IJdo, P&O Lesseizoen 2017-2018
Offerte 2018 - 2020 Willem van Moort 01-04-2017
Digitaal lokaal Nieuwstraat MT Mei 2017
Raad van Toezicht overleg met MT MT 18-04-2017