Interne nieuwsbrief

Bericht van Willem van Moort

Deze maand een overvolle BplusC in Actie

Onze offerte 2018-2020 is door de gemeente Leiden positief kritisch ontvangen. In aanvulling op de offerte en het rapport inzake de huisvesting BplusC van Draaijer+Partners zal door de gemeente opdracht worden gegeven voor een overkoepelend advies over de haalbaarheid en betaalbaarheid van de ambities van de gemeente en de rol van BplusC hierin.

In Leiderdorp is de gemeenteraad akkoord gegaan met de door BplusC voorgestelde bibliotheekvernieuwing met ingang van 2019. Hiermee valt de bezuiniging in Leiderdorp aanzienlijk lager uit dan in de eerdere plannen en houden we grip op de wijze waarop de bibliotheek in Leiderdorp wordt vormgegeven.

In de Nieuwstraat is de herinrichting van de publieksruimte afgerond, waardoor de Centrale en onze klantadviseurs makkelijker toegankelijk zijn voor publiek en ruimte ontstaat voor nieuwe voorzieningen en activiteiten.  De betaalautomaten van de Klantenservice zijn vervangen en in het digitaal lokaal zijn fonkelnieuwe  laptops beschikbaar.

En sinds begin mei rijdt de BplusC biebbus als blikvanger door Leiden! Op alle fronten wordt de dienstverlening van BplusC vernieuwd en verbeterd. Het is goed om te zien dat alle plannen en ontwikkelingen die zijn ingezet nu tot concrete en zichtbare verbeteringen voor onze medewerkers en klanten leiden.

Willem van Moort