BplusCetera mei 2017

Ondernemingsraad

Vacatures OR

Zoals iedereen via de mail en intranet heeft kunnen lezen is de OR met spoed op zoek naar nieuwe leden. We zijn momenteel nog op zoek naar:

- 1 nieuw OR lid uit de afdelingen I&M, Vastgoed/Facilitair en Staf
- 1 nieuw OR lid uit Klantenservice

Het gaat hierbij om een tijdelijke invulling van het OR-lidmaatschap, dat wil zeggen tot de eerstkomende OR-verkiezingen. Deze verkiezingen vinden plaats aan het eind van de zittingsperiode (dec. 2018) of, indien de omstandigheden daarom vragen, op een aangegeven eerder tijdstip.

Aanmelden via ondernemingsraad@bplusc.nl

LU/NLU

Het onderwerp LU/NLU blijft de gemoederen bezig houden. De RvB laat het eerder toegezegde onderzoek naar invulling van de NLU momenteel in een verkorte versie uitvoeren. Aan de hand van de uitkomst van dit onderzoek zal het gesprek met de RvB over dit onderwerp worden voortgezet.

Op 20 maart j.l. is er een informatie-bijeenkomst geweest voor medewerkers van BplusC (zie verslag op intranet).

- Ondertussen zijn er ook andere zaken waar de OR zich mee bezighoudt. De
  OR heeft zijn instemming verleend aan het voorstel aanstelling
  preventiemedewerker, aan het voorstel vakantieregeling 2017-2018 en
  tevens aan de interne klokkenluidersregeling.
 
- Vorige week heeft er een informeel lunchoverleg tussen bestuurder en 
  ondernemingsraad plaatsgevonden met als doel het verbeteren van de
  onderlinge communicatie.

Inloophalfuur OR/andere contactmogelijkheden:

Bij gebrek aan belangstelling heeft de ondernemingsraad besloten het inloophalfuur als apart onderdeel van de vergaderingen te schrappen. Wel wil de ondernemingsraad nog eens benadrukken dat de vergaderingen van de ondernemingsraad openbaar zijn en dat iedere medewerker als toehoorder van harte welkom is. Ook bestaat altijd de mogelijkheid om de ondernemingsraad een mail te sturen (ondernemingsraad@bplusc.nl).