BplusCetera mei 2017

Leiderdorp

Op 1-5-17 is de gemeenteraad van Leiderdorp akkoord gegaan met de bibliotheekvernieuwing zoals door BplusC voorgesteld (klik hier).

Twee jaar geleden heeft het college van B&W in Leiderdorp BplusC gevraagd een visie te ontwikkelen waarbij de de vijf kerntaken van de bibliotheek worden uitgevoerd en een bezuiniging van  € 200.000,-- zou worden gerealiseerd (per 2019).

BplusC heeft een visie ontwikkeld, inclusief financiële vertaling en de mening van de bevolking, de partners uit cultuur, onderwijs en welzijn gepeild in de week van BplusC naar Leids voorbeeld. Dit alles is samengebracht in een raadsvoorstel, dat nu door de raad is overgenomen. Het voorstel houdt in dat het pand, De Sterrentuin, ingrijpend wordt verbouwd om de visie te kunnen uitvoeren en dat BplusC een bezuiniging € 97.000,- krijgt opgelegd  i.p.v. € 200.000,-.

De raad heeft in grote meerderheid de visie omarmd, maar (met name de oppositie) ,heeft kanttekeningen geplaatst bij de begroting.
Het college heeft besloten om de € 103.000,- die nog bezuinigd moet worden, te vinden in huurafspraken met andere (toekomstige) bewoners van

De Sterrentuin en door herinrichting van De Sterrentuin.
De raad zet hier vraagtekens bij en de oppositie heeft dan ook tegen het voorstel gestemd en/of tegen de financiële onderbouwing.
Het goede nieuws voor BplusC is dat onze plannen in Leiderdorp doorgang kunnen vinden. Zelfs als het college de benodigde bezuiniging niet kan vinden binnen de herhuisvesting in De Sterrentuin, zal dit niet ten kostte gaan van de subsidie voor BplusC.

Wie: Willem van Moort
Status: 01-05-2017, afgerond