BplusCetera mei 2017

Leiden Internationale Kennisstad

Eind maart heeft op het Stadhuis van Leiden een symposium plaatsgevonden over het thema 'Leiden internationale kennisstad’. Ruim honderd vertegenwoordigers van Universiteit Leiden, LUMC, Hogeschool Leiden, gemeente Leiden, studentenorganisaties en andere stadspartners hebben met elkaar besproken welke ideeën hiervoor leven in de stad en welke keuzes voor de komende jaren worden gemaakt.

BplusC is één van de stadspartners en werd op het symposium vertegenwoordigd door Willem van Moort. BplusC zoekt steeds meer de verbinding. Met kunstacademies, het ROC, de Hogeschool en de Universiteit. Studenten (MBO, HBO en WO) lopen hier stage, maar ook medewerkers van de Universiteit komen steeds vaker bij ons cursussen en lezingen geven. Voor de debatten/lezingen gaat BplusC samenwerken met promovendi van de Universiteit Leiden. Ook wordt bekeken of de studenten van de opleiding politicologie en debatgroepen vanuit de diverse studentenverenigingen betrokken willen worden bij de organisatie.

Verder zijn de eerste contacten gelegd om te bespreken welke rol BplusC kan spelen bij de invulling van de jaarlijks terugkerende Summer School. Voor een uitgebreid overzicht van alle verzamelde ideeen, klik hier.

Wie: MT
Status: doorlopend