BplusCetera mei 2017

Herinrichting balie Centrale

Herinrichting balie Centrale
Vorig jaar is bij de stoplicht gesprekken (transitie) door het KS team aangegeven dat de huidige balie een drempel vormt voor de klanten. Daarnaast speelt de wens om fysiek te laten zien aan onze klanten dat er veranderingen zijn en we meer ruimte op de vloer gaan bieden voor digitale voorzieningen, debat, voorstelling enz. Deze wensen van klanten en collega's hebben geleid tot een aantal wijzigingen in de Centrale. De belangrijkste wijzigingen zijn:
- Van de balie is alleen het gedeelte t.o.v. de inname apparatuur blijven  
  staan. Hier is alle techniek (verlichting, brandalarm e.d.) in verwerkt en hier
  staat de kassa-lade, de pinautomaat e.d.
- Achter deze balie staat een kastwandje
- De lange balie is gesplist in drie kleinere balies. Hiervan zijn er twee mobiel
  (op wielen en inzetbaar waar nodig) en komt er één vast bij het Taalhuis te
  staan.
De ruime die vrijkomt hebben/kunnen we op de Open Dag al goed gebruikt/gebruiken voor de Mine-craftsessie. Ontwikkeling: Later komt op de vrijgekomen plek mogelijk een i-lab (plek met digitale voorzieningen).

Wie: Marij Schols/Frank Baetens
Status: 12-05-2017, afgerond