BplusCetera mei 2017

10-jarig jubileum BplusC

Het format voor het 10 jarig bestaan is bekend.

Doelgroep
Het feest wordt georganiseerd door medewerkers van BplusC voor (oud) medewerkers van BplusC, klanten, cursisten, leden, buren, stakeholders  (onderwijs, amateurkunst, politiek en gemeente) en samenwerkingspartners uit Leiden, Voorschoten, Leiderdorp, Oegstgeest en Wassenaar.

Projectdoelstellingen
Met deze jubileumviering laten we bovengenoemde doelgroepen kennismaken met het BplusC van de toekomst rond de kernfuncties Kennis- Kunst en Contact.

Format
We kiezen er voor de festiviteiten te concentreren in een tiendaagse viering van donderdag  1 t/m zaterdag  10 maart  2018 in de drie hoofdlocaties BplusC Muziekhuis, BplusC Nieuwstraat en BplusC Het Leidse Volkshuis.
Net als in de Week van BplusC betrekken we in de 10-daagse zo veel mogelijk klanten en stakeholders door 10 challenges of experimenten uit te voeren.

Wie: Linda Capel
Status: Januari 18/lopend