Interne nieuwsbrief

BplusC in Actie

Nieuws uit het MT! Deze keer krijg je meer informatie over de bibliotheekvernieuwing, 10-jarig jubileum BplusC en de interne verhuizing.

Bij ieder onderwerp wordt kort toegelicht wat de ontwikkelingen en/of acties zijn, welk resultaat we hiermee beogen en wie hiervoor verantwoordelijk is.

Onderwerpen of acties die afgerond zijn, zullen na publicatie worden gearchiveerd op I:\Iedereen\BplusC in Actie\Onderwerpen afgerond.

MT BplusC

Onderwerp Wie Status
Bibliotheekvernieuwing    
Biebbus Marij Schols 02-05-2017
Leiderdorp Willem van Moort 01-05-2017
Digi-accept Marij Schols  
Vervanging betaalautomaten Marij Schols 01/ 02-05-2017, afgerond
Herinrichting balie Centrale Marij Schols/Frank Baetens 12-05-2017, afgerond
Ontwikkeling i-Lab Hélène Neerhoff/Ita de Hes 2018-2020
     
BinnensteBuiten Hélène Neerhoff Doorlopend
Leiden Internationale Kennisstad MT Doorlopend
10-jarig jubileum BplusC Linda Capel Januari 2018, doorlopend
Open Dag 2017 Linda Capel 13-05-2017
Personele zaken Cindy IJdo/P&O 20-12-2016:Vastgesteld in MT
09-03-2017:Instemming OR
Afgerond
Interne verhuizingen Frank Baetens/Cindy  IJdo/ICT 17-05-2017, afgerond
Offerte 2018-2020 Willem van Moort Lopend
Raad van Toezicht met MT MT 18-04-2017, afgerond