denkmee

Hoe kan ik meedenken?
Terug naar beginpagina

Resultaten woensdag 9 november
Resultaten vrijdag 11 november
Resultaten zaterdag 12 november

Resultaten donderdag 10 november

Vandaag zijn er maar liefst 565​ bezoekers langs geweest die in totaal ruim 130 ideeën bij ons hebben achtergelaten!

Quotes - donderdag 10 november

Hoofdvraag: Hoe ziet de bibliotheek van BplusC er in 2020 uit in de gemeente Leiderdorp?

​"Dat de vraag gesteld moet worden is al ridicuul! De kernfunctie van een/de bibliotheek moet vanzelfsprekend zijn!"

"Zeer belangrijk voor de ontwikkeling en fantasie van kinderen. Saneren op de bieb is armoede in de toekomst. Geen kennis = geen inspiratie voor de nieuwe generatie."

"... als een fijne, laagdrempelige ontmoetingsplek voor mensen in alle leeftijden. Voorlezen en muziek voor de kleintjes, poppentheater, discussies rondom boeken. Ontmoetingsmomenten voor Nederlanders en anderstaligen. de bibliotheek is voor ons gezin een heel belangrijke plek. Een manier om onze kinderen in aanraking te brengen met verschillende soorten boeken en andere ouders te ontmoeten. Het zou zonde zijn als dit zou verdwijnen".

"Idee: Een filiaal in de Leyhof of een betere busverbinding van de Leyhof naar de Sterrentuin!"

"Zoals nu als het gaat om het aanbod van boeken, medewerkers. Blijf altijd aan de inhoud denken, te veel nadruk op uiterlijk kan afdoen aan vakbekwame medewerkers die hun lees-enthousiasme overbrengen op een nieuwe generatie. Kinderen leren tenslotte door imiteren, dus daarom vind ik de aanwezigheid van personeel zeer waardevol. Ook overigens voor volwassenen die wegwijs gemaakt kunnen worden in  het aanbod - dat ook digitaal steeds interessanter wordt. Digitaal betekent echter niet per definitie 'makkelijk toegankelijk'. Hoe groter het informatieaanbod, hoe noodzakelijker wegwijzers daarin."

"Deze bibliotheek in de Sterrentuin moet blijven bestaan, omdat in deze groeigemeente Leiderdorp toch minstens één bieb moet blijven!"

Opbrengst tot nu toe:

Aantal bezoekers: 1056
Aantal ideeën: 230
Petitie Fiene: 670 handtekeningen
Aantal activiteiten: 25
Aantal dagen resterend: 2

.