Nederlands 3

Proefles

Niveau A2-B1.1 / Level A2-B1.1

Toelatingseisen
Voor het volgen van deze cursus is basiskennis van het Engels en van (de beginselen van) de grammatica van je eigen taal en/of het Engels noodzakelijk. De cursus Nederlands 3 sluit aan op de BplusC-cursus Nederlands 2 (met niveau A2 van het ERK/CEF als eindniveau). Als je elders een vergelijkbaar niveau hebt behaald dan ben je van harte welkom om deel te nemen aan de cursus.

In deze cursus is er veel aandacht voor verdere uitbreiding van grammaticale kennis en vocabulaire, en voor het gebruiken van de nieuw geleerde woorden in schriftelijke en mondelinge oefeningen. In de teksten komen thema’s aan bod als werk, studie en vrije tijd, reizen, gevoelens en onderwijs. Daarnaast wordt van de cursisten verwacht dat zij enkele uren per week aan huiswerk besteden. Het doelniveau is gelijk aan tussenniveau B1.1 van het ERK/CEF.

Lesmateriaal: Berna de Boer e.a.: Nederlands in actie. Derde, herziene druk. Bussum 2012. ISBN: 978 90 469 0298 1. € 42,95
Nederlands in actie is een multimediale methode die bestaat uit een boek met teksten, woordenlijsten en oefeningen, en een uitgebreide website met bijbehorende extra oefeningen en tests, audio en videomateriaal en divers ondersteunend materiaal. Met een code in het boek krijg je anderhalf jaar lang toegang tot deze website.
Voor de cursus Nederlands 3 wordt gebruik gemaakt van de eerste helft van het boek. Daarna wordt de tweede helft van het boek behandeld in de vervolgcursus Nederlands 4. Als je beide cursussen volgt, kun je niveau B1.2 van het ERK/CEF bereiken.

De cursusprijs is exclusief lesmateriaal. Als je van BplusC bericht hebt ontvangen dat de cursus inderdaad doorgaat, schaf dan het voorgeschreven cursusboek aan en breng dit mee naar de eerste bijeenkomst.

Requirements
A basic knowledge of English and of the grammar terms in your mother tongue and/or English are required to attend a Dutch 3 course. This course is a follow-up course to Nederlands 2 (with level A2 of the CEF as end level) and is meant for those who have some knowledge of the Dutch language. People who have followed a course elsewhere and have reached level A2 are also welcome.

Dealing with more advanced grammar and building vocabulary is essential to this course. The new vocabulary is practised in written and oral exercises. Topics of the texts include work, studies and hobbies, travel, feelings, and education.

Participants are expected to spend several hours a week on homework. The target level is equal to the halfway level B1.1 of the CEF.

Course material: Berna de Boer a.o.: Nederlands in actie. Third, revised edition. Bussum 2012. ISBN: 978 90 469 0298 1. € 42,50

Nederlands in actie is a multimedia method consisting of a book with texts, wordlists and assignments, and an accompanying website with extra exercises and tests, audio and video documents, and a variety of supplementary material. A code in the book gives access to this website for eighteen months.
The Nederlands 3 course uses the first half of the book. The second half of this book will be dealt with in the follow-up course, Nederlands 4. By following both courses participants can reach level B1.2 of the CEF.

The fee does not include course material. Please buy the prescribed course book, once you haved received confirmation from BplusC that the course will go ahead, and take it with you to the first session of the course.


Maak het mee

Schrijf je vandaag nog in voor de cursus Nederlands 3

Activiteitscode: 4.3.1-092
Cursusnaam: Nederlands 3
Lesvorm: {{ coursetypes[0].name }} - {{ coursetypes[0].type }}
{{ errors.first('step1.DLN_BLOCK') }}
{{ errors.first('step1.courseType') }}
{{ errors.first('step1.DLN_VR2') }}
{{ errors.first('step1.VGD_TARIEFCODE') }}

{{ errors.first('step2.LL_GESL') }}
{{ errors.first('step2.LL_VL') }}
{{ errors.first('step2.LL_VN') }}
{{ errors.first('step2.LL_NM') }}
{{ errors.first('step2.LL_GEBDAT') }}
{{ errors.first('step2.LL_ADRES') }}
{{ errors.first('step2.LL_NR') }}
{{ errors.first('step2.LL_PC') }}
{{ errors.first('step2.LL_PLAATS') }}
{{ errors.first('step2.LL_TEL1') }}
{{ errors.first('step2.LL_TEL2') }}
{{ errors.first('step2.LL_EMAIL') }}

Voor cursisten onder de 18 dienen de onderstaande formuliervelden te worden ingevuld te worden door een ouder of voogd:

Gegevens lesgeldplichtige:

{{ errors.first('step3.VGD_VL') }}
{{ errors.first('step3.VGD_VN') }}
{{ errors.first('step3.VGD_NM') }}
{{ errors.first('step3.VGD_GEBDAT') }}
{{ errors.first('step3.VGD_ADRES') }}
{{ errors.first('step3.VGD_NR') }}
{{ errors.first('step3.VGD_PC') }}
{{ errors.first('step3.VGD_PLAATS') }}
{{ errors.first('step3.VGD_TEL1') }}
{{ errors.first('step3.VGD_TEL2') }}
{{ errors.first('step3.VGD_EMAIL') }}

{{ errors.first('step3.DLN_VR17') }}
{{ errors.first('step3.VGD_REKENING') }}
{{ errors.first('step3.VGD_TENAAM') }}
{{ errors.first('step3.VGD_PLAATS') }}
{{ errors.first('step3.DLN_INCTERM') }}
{{ errors.first('step3.payment') }}
{{ errors.first('step3.DLN_INC') }}

{{ errors.first('step3.DLN_AVG1') }}

Bedankt voor uw inschrijving.

Bedankt voor je inschrijving. Je inschrijving wordt momenteel verwerkt. Je ontvangt zo snel mogelijk een bevestiging via mail. Bij eventuele vragen of opmerkingen kun je contact opnemen via cursusadministratie@BplusC.nl of via telefoonnummer 0900 23 23 000.

Meerdere inschrijvingen?

Klik hier indien u nog een cursist wilt inschrijven.

Inschrijving mislukt.

Er is iets mis gegaan tijdens uw inschrijving, mogelijk wordt deze pas later verwerkt. Wij verzoeken u vriendelijk om contact op te nemen via cursusadministratie@BplusC.nl of via telefoonnummer 0900 23 23 000.

Andere cursussen in categorie Taal en Literatuur