Nederlands 2

Proefles

Niveau A1-A2 / Level A1-A2
Er wordt van de cursisten verwacht dat zij enkele uren per week aan huiswerk besteden, door thuis korte teksten te lezen, naar audio‑ en videomateriaal te luisteren, woorden te leren en oefeningen te maken. Een deel van dit huiswerk maakt men op de website die bij het cursusboek hoort.

Het accent ligt op eenvoudig taalgebruik in het dagelijks leven en op alledaagse onderwerpen als studie, werk, hobby’s en uitgaan. Er is veel aandacht voor interactie en communicatie: je leert Nederlands spreken (en schrijven) in eenvoudige, alledaagse situaties. Ook wordt de eerder geleerde basisgrammatica van het Nederlands verder uitgebreid, en opnieuw zijn uitspraakoefeningen een vast onderdeel van de les. Het doelniveau is gelijk aan niveau A2 van het ERK/CEF.

Toelatingseisen
Voor het volgen van deze cursus is basiskennis van het Engels en van (de beginselen van) de grammatica van je eigen taal en/of het Engels noodzakelijk. Deze cursus is bestemd voor hen die al enige kennis van het Nederlands hebben. De cursus sluit aan op de BplusC-cursus Nederlands 1 (met niveau A1 van het ERK/CEF als eindniveau). Uiteraard is iedereen die elders een andere cursus heeft gevolgd en daarmee op niveau A1 zit van harte welkom.

Lesmateriaal: Berna de Boer e.a.: Nederlands in gang. Derde, herziene druk. Bussum 2017. ISBN: 978 90 469 0560 9. € 42,95

Nederlands in gang is een multimediale beginnersmethode die bestaat uit een boek met teksten, woordenlijsten Nederlands-Engels en oefeningen, en een uitgebreide website met bijbehorende extra oefeningen en tests, audio‑ en videomateriaal en divers ondersteunend materiaal. Met een code in het boek krijg je twee jaar lang toegang tot deze website. Voor de cursus Nederlands 2 wordt gebruik gemaakt van de tweede helft van het boek.

De cursusprijs is exclusief lesmateriaal. Als je van BplusC bericht hebt ontvangen dat de cursus inderdaad doorgaat, schaf dan het voorgeschreven cursusboek aan en breng dit mee naar de eerste bijeenkomst.

In English
Participants are expected to spend several hours a week on homework: reading brief texts, listening to audio or video material, memorising vocabulary, and doing exercises. Part of the homework has to be done on the website that accompanies the course book.
The course focuses on language skills in everyday situations, like going out and socialising, and on familiar subjects like studies, work and hobbies. Your knowledge of elementary grammar rules - an integral part of the course – will be enlarged, and practising Dutch speech sounds is to be continued.

The target level is equal to level A2 of the CEF.

Requirements

A basic knowledge of English and of the grammar terms in your mother tongue and/or English are required to attend a Dutch 2 course.
This course is a follow-up course to Nederlands 1 (with level A1 of the CEF as end level) and is meant for those who have a basic knowledge of the Dutch language. People who have followed a course elsewhere and have reached level A1 are also welcome.

Course material

Berna de Boer a.o.: Nederlands in gang. Third, revised edition. Bussum 2017. ISBN: 978 90 469 0560 9. € 39,50

Nederlands in gang is a multimedia method on a beginners level, consisting of a book with texts, Dutch-English wordlists and assignments, and an accompanying website with extra exercises and tests, audio and video documents, and a variety of supplementary material. A code in the book gives access to this website for two years.
The Nederlands 2 course uses the second half of the book.

The fee does not include course material. Please buy the prescribed course book, once you haved received confirmation from BplusC that the course will go ahead, and take it with you to the first session of the course.

 


Maak het mee

Schrijf je vandaag nog in voor de cursus Nederlands 2

Activiteitscode: 4.3.1-091
Cursusnaam: Nederlands 2
Lesvorm: {{ coursetypes[0].name }} - {{ coursetypes[0].type }}
{{ errors.first('step1.DLN_BLOCK') }}
{{ errors.first('step1.courseType') }}
{{ errors.first('step1.DLN_VR2') }}
{{ errors.first('step1.VGD_TARIEFCODE') }}

{{ errors.first('step2.LL_GESL') }}
{{ errors.first('step2.LL_VL') }}
{{ errors.first('step2.LL_VN') }}
{{ errors.first('step2.LL_NM') }}
{{ errors.first('step2.LL_GEBDAT') }}
{{ errors.first('step2.LL_ADRES') }}
{{ errors.first('step2.LL_NR') }}
{{ errors.first('step2.LL_PC') }}
{{ errors.first('step2.LL_PLAATS') }}
{{ errors.first('step2.LL_TEL1') }}
{{ errors.first('step2.LL_TEL2') }}
{{ errors.first('step2.LL_EMAIL') }}

Voor cursisten onder de 18 dienen de onderstaande formuliervelden te worden ingevuld te worden door een ouder of voogd:

Gegevens lesgeldplichtige:

{{ errors.first('step3.VGD_VL') }}
{{ errors.first('step3.VGD_VN') }}
{{ errors.first('step3.VGD_NM') }}
{{ errors.first('step3.VGD_GEBDAT') }}
{{ errors.first('step3.VGD_ADRES') }}
{{ errors.first('step3.VGD_NR') }}
{{ errors.first('step3.VGD_PC') }}
{{ errors.first('step3.VGD_PLAATS') }}
{{ errors.first('step3.VGD_TEL1') }}
{{ errors.first('step3.VGD_TEL2') }}
{{ errors.first('step3.VGD_EMAIL') }}

{{ errors.first('step3.DLN_VR17') }}
{{ errors.first('step3.VGD_REKENING') }}
{{ errors.first('step3.VGD_TENAAM') }}
{{ errors.first('step3.VGD_PLAATS') }}
{{ errors.first('step3.DLN_INCTERM') }}
{{ errors.first('step3.payment') }}
{{ errors.first('step3.DLN_INC') }}

{{ errors.first('step3.DLN_AVG1') }}

Bedankt voor uw inschrijving.

Bedankt voor je inschrijving. Je inschrijving wordt momenteel verwerkt. Je ontvangt zo snel mogelijk een bevestiging via mail. Bij eventuele vragen of opmerkingen kun je contact opnemen via cursusadministratie@BplusC.nl of via telefoonnummer 0900 23 23 000.

Meerdere inschrijvingen?

Klik hier indien u nog een cursist wilt inschrijven.

Inschrijving mislukt.

Er is iets mis gegaan tijdens uw inschrijving, mogelijk wordt deze pas later verwerkt. Wij verzoeken u vriendelijk om contact op te nemen via cursusadministratie@BplusC.nl of via telefoonnummer 0900 23 23 000.

Andere cursussen in categorie Taal en Literatuur