Tarieven muzieklessen

voor cursusjaar 2018-2019

 • De lessen zijn altijd jaarcursussen, tenzij anders vermeld.
 • Bij uitval van meer dan drie lessen van een jaarcursus, krijgt u aan het eind van het cursusjaar lesgeldrestitutie over de vervallen lessen die het aantal van drie te boven gaan.
 • Het tarief dat u dient te betalen is afhankelijk van
  1. je woonplaats
  2. leeftijd
  3. het bruto gezinsinkomen (alleen voor leerlingen uit Wassenaar)
  4. lesvorm.

  Voor leerlingen die niet in Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten of Wassenaar wonen, geldt automatisch het Tariefgroep ‘overige gemeenten’.

Korting
Eventuele kortingen worden berekend bij inschrijving, behalve voor muziek en dans.
Deze worden begin oktober berekend en gelden voor het lopende cursusjaar. Korting op korting is niet mogelijk.
Voor kinderen van 4-18 jaar uit gezinnen in Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest waar thuis geen geld is voor lessen kan bij het Jeugdcultuurfonds een aanvraag gedaan worden voor een bijdrage. Voor meer informatie zie jeugdfondssportencultuur.nl

Plaatsing
Of lessen/cursussen kunnen doorgaan hangt soms af van het aantal deelnemers. BplusC behoudt zich het recht voor (afhankelijk van het aantal inschrijvingen) lessen of cursussen uit te stellen, te annuleren of een alternatief aanbod te doen. De beslissing over plaatsing, indeling bij een bepaalde lesvorm en duur van de lessen berust bij het hoofd afdeling Lessen & Cursussen. Leerlingen die al les hebben, worden in het volgend seizoen met voorrang geplaatst.