Algemene voorwaarden Muziekschool

Handig om even te lezen

Inschrijven
Inschrijven voor muzieklessen kan het gehele jaar door maar als jij (of je kind) direct na de zomerstop wilt starten met individuele of kleine groepsmuzieklessen verzoeken wij je vriendelijk om voor 1 juli in te schrijven. Dit biedt BplusC de kans om jou in de zomer maanden in te roosteren bij de desbetreffende docent. Je krijgt 1 week voordat de lessen beginnen schriftelijk bericht over je plaatsing. Inschrijven betekent dat je akkoord gaat met de lesvormen en tarieven.

Bevestiging inschrijven muziek
Wij streven ernaar je binnen vijf werkdagen na inschrijving een bevestiging toe te sturen. Tevens ontvang je zo spoedig mogelijk een plaatsingsbrief. Dit is een voorlopige plaatsing, de dag en tijd kunnen nog in overleg met de docent gewijzigd worden.

Uitschrijven afdeling muziek
Als je je inschrijft voor jaarcursussen individueel onderwijs en onderwijs in kleine groepen en/of ensembles, koren en orkesten blijf je ingeschreven tot wederopzegging, ook voor het daaropvolgende seizoen. Je kan een doorlopende inschrijving van een muziekles zonder opzegtermijn of administratiekosten stopzetten mits je opzegt voor 1 oktober van het nieuwe seizoen, zie de algemene voorwaarden.  

Instrumenten
Bij instrumentale cursussen dien je zelf te zorgen voor een instrument. Nadere informatie over instrumentenhuur lees je op pagina verhuur hier.