Italiaans 4

Cursusinschrijving

Via dit formulier kunt u zich inschrijven voor de volgende cursus:

Akkoord ouder/verzorger van kind < 18 jaar

Portretrecht
BplusC laat regelmatig fotoreportages maken van cursussen, activiteiten en uitvoeringen. De foto’s kunnen gebruikt worden voor publiciteitsdoeleinden op de website, in de jaarbrochure, etc. Met deze inschrijving verklaart de cursist, of zijn of haar vertegenwoordiger, akkoord te gaan met de publicatie van dit materiaal. U kunt schriftelijk bezwaar aantekenen tegen dit automatisch akkoord. BplusC zal zich dan inspannen om publicatie van dit materiaal te voorkomen.