Nederlands 2

Aantal lessen
14
Prijs excl. btw
€ 325
Prijs incl. btw
€ 325

U dient eerst in te loggen voordat u items kunt bewaren.

Nederlands 2

Onze docenten

 • Ron

  Favier, Ron

  Na mijn studie Nederlandse taal- en letterkunde aan de Leidse universiteit ben ik nu ruim 25 jaar werkzaam in het onderwijs. Ik hou van de manier van lesgeven bij BplusC: kleine groepen, hoog niveau. Ik vind het leuk en nuttig om buitenlanders op een ontspannen wijze iets van onze mooie taal bij te brengen.
 • Wiersma, Sylvia

  Toen ik docent basiseducatie was bij een reïntegratiebedrijf, ontdekte ik dat ik het heel leuk vond om Nederlandse les te geven aan buitenlanders. Ik ben daarna de post-HBO opleiding tot NT2-docent gaan doen aan de Hogeschool in Utrecht en ben sinds 2017 gecertificeerd docent. Sindsdien geef ik met veel plezier Nederlandse les bij een ander taleninstituut en nu bij BplusC
 • Corine

  de Groot, Corine

  Nadat ik een docentenopleiding Frans heb gevolgd aan de Hogeschool van Rotterdam, ben ik nu ook gecertificeerd docente NT2. Sinds 2005 geef ik met veel plezier les aan particulieren en groepen bij diverse taalinstituten in de regio, waaronder BplusC.
 • Anita

  Veldhuijzen, Anita

  Ik heb in Utrecht aan de universiteit Nederlandse taal– en letterkunde gestudeerd met als afstudeerrichting sociolinguïstiek. Na achttien jaar werkzaam te zijn geweest als docente Nederlands in het voortgezet onderwijs, ben ik sinds 2010 werkzaam bij BplusC als docente NT1 en NT2

Stel een vraag over deze cursus

Bij BplusC volgt u de beste les en cursus Nederlands 2.

Nederlands 2 / Dutch 2

Niveau A1-A2 / Level A1-A2

Toelatingseisen

Voor het volgen van deze cursus is basiskennis van het Engels en van (de beginselen van) de grammatica van je eigen taal en/of het Engels noodzakelijk.
Deze cursus is bestemd voor hen die al enige kennis van het Nederlands hebben. De cursus sluit aan op de BplusC-cursus Nederlands 1 (met niveau A1 van het ERK/CEF als eindniveau). Uiteraard is iedereen die elders een andere cursus heeft gevolgd en daarmee op niveau A1 zit van harte welkom.

Korte beschrijving

De cursus bestaat uit 14 wekelijkse lessen van 3 uur, totaal 42 lesuren. Daarnaast wordt van de cursisten verwacht dat zij enkele uren per week aan huiswerk besteden, door thuis korte teksten te lezen, naar audio- en videomateriaal te luisteren, woorden te leren en oefeningen te maken. Het doelniveau is A2 van het ERK/CEF.
Eenvoudige taal uit het dagelijks leven en vertrouwde onderwerpen als werk en gezondheidszorg, onderwijs en opleiding staan centraal in de les en bij het huiswerk.

Lesmateriaal

CODE Plus cursistenpakket: Takenboek deel 2 (A1-A2) plus licentie. ISBN: 978 90 06 81516 0. € 38,70

Met behulp van de multimediale methode CODE Plus leer je snel en effectief Nederlands. Je leert Nederlands spreken (en schrijven) in eenvoudige, dagelijkse situaties en de basisgrammatica van het Nederlands. Er is veel aandacht voor interactie en communicatie. Het cursistenpakket bestaat uit een takenboek (CODE Plus 2) en een inloglicentie voor thuisstudie achter de computer. Je hebt een jaar lang toegang tot een website met oefeningen en audio- en videomateriaal. Als je niet altijd de beschikking over een computer hebt, of als je geen computer hebt, dan kun je werken met een apart verkrijgbaar oefenschrift waarin alle woordenschat- en grammaticaoefeningen zijn opgenomen.

De cursusprijs is exclusief lesmateriaal. Als je van BplusC bericht hebt ontvangen dat de cursus inderdaad doorgaat, schaf dan het voorgeschreven cursusboek aan en breng dit mee naar de eerste bijeenkomst.

Let op! Cursussen die starten in februari 2019 gebruiken het volgende lesmateriaal:

Berna de Boer e.a.: Nederlands in gang. Derde, herziene druk. Bussum 2017. ISBN: 978 90 469 0560 9. € 39,50

Nederlands in gang is een multimediale beginnersmethode die bestaat uit een boek met teksten, woordenlijsten Nederlands-Engels en oefeningen, en een uitgebreide website met bijbehorende extra oefeningen en tests, audio- en videomateriaal en divers ondersteunend materiaal. Met een code in het boek krijg je twee jaar lang toegang tot deze website.
Voor de cursus Nederlands 2 wordt gebruik gemaakt van de tweede helft van het boek.

Requirements

A basic knowledge of English and of the grammar terms in your mother tongue and/or English are required to attend a Dutch 2 course.
This course is a follow-up course to Nederlands 1 (with level A1 of the CEF as end level) and is meant for those who have a basic knowledge of the Dutch language. People who have followed a course elsewhere and have reached level A1 are of course welcome.

Brief description

The course consists of 14 weekly three-hour sessions, in total 42 hours. Participants are expected to spend several hours a week on homework: reading brief texts, listening to audio or video material, memorising vocabulary, and doing exercises. The target level is A2 of the CEF.
The course focuses on language skills in everyday situations, and on familiar topics like education, work, and healthcare.

Course material

CODE Plus cursistenpakket: Takenboek deel 2 (A1-A2) plus licentie. ISBN: 978 90 06 81516 0. € 38,70

CODE Plus is a multimedia method which helps you to learn Dutch in a fast and effective way. Extra attention is paid to interaction and communication. The course material consists of a task book (CODE Plus takenboek 2) and login licence, giving a year’s access to an accompanying website with exercises and audio and video material. Students who do not (or do not always) have access to a computer may opt to work with a workbook, where they will find the same vocabulary and grammar exercises as on the website.

Please note: The courses that will start in February 2019 will use the following course material:

Berna de Boer a.o.: Nederlands in gang. Third, revised edition. Bussum 2017. ISBN: 978 90 469 0560 9. € 39,50

Nederlands in gang is a multimedia method on a beginners level, consisting of a book with texts, Dutch-English wordlists and assignments, and an accompanying website with extra exercises and tests, audio and video documents, and a variety of supplementary material. A code in the book gives access to this website for two years.
The Nederlands 2 course uses the second half of the book.

The fee does not include course material. Please buy the prescribed course book, once you haved received confirmation from BplusC that the course will go ahead, and take it with you to the first session of the course.

 

Cursussen

Nederlands 2

Locatie
Het Leidse Volkshuis
Startdatum
Dinsdag, 18 september 2018
Tijd
19:00 tot 22:00
Einddatum
15 januari 2019
Prijs excl. btw
€ 325
Onze docenten
Veldhuijzen, Anita
Inschrijven

Nederlands 2

Locatie
Het Leidse Volkshuis
Startdatum
Maandag, 04 februari 2019
Tijd
09:00 tot 12:00
Einddatum
11 juni 2019
Prijs excl. btw
€ 325
Onze docenten
de Groot, Corine
Inschrijven

Nederlands 2

Locatie
Het Leidse Volkshuis
Startdatum
Zaterdag, 09 maart 2019
Tijd
10:00 tot 13:00
Einddatum
22 juni 2019
Prijs excl. btw
€ 325
Onze docenten
Smit, Margriet
Inschrijven

Nederlands 2

Locatie
Oude Vest
Startdatum
Donderdag, 20 september 2018
Tijd
19:00 tot 22:00
Einddatum
10 januari 2019
Prijs excl. btw
€ 325
Onze docenten
Favier, Ron
Inschrijven

Nederlands 2

Locatie
Het Leidse Volkshuis
Startdatum
Woensdag, 06 februari 2019
Tijd
19:00 tot 22:00
Einddatum
29 mei 2019
Prijs excl. btw
€ 325
Onze docenten
de Groot, Corine
Inschrijven

Nederlands 2

Locatie
Het Leidse Volkshuis
Startdatum
Dinsdag, 05 februari 2019
Tijd
19:00 tot 22:00
Einddatum
28 mei 2019
Prijs excl. btw
€ 325
Onze docenten
Favier, Ron
Inschrijven