Nederlands 3

Locatie
Het Leidse Volkshuis
Startdatum
06 februari 2019
Dag
Woensdag
Tijd
19:00 tot 22:00
Einddatum
29 mei 2019
Aantal lessen
14
Prijs excl. btw
€ 325
Prijs incl. btw
€ 325
Code
111.715.034
Instroom
U kunt nog boeken.

U dient eerst in te loggen voordat u items kunt bewaren.

Onze docenten

  • Ron

    Favier, Ron

    Na mijn studie Nederlandse taal- en letterkunde aan de Leidse universiteit ben ik nu ruim 25 jaar werkzaam in het onderwijs. Ik hou van de manier van lesgeven bij BplusC: kleine groepen, hoog niveau. Ik vind het leuk en nuttig om buitenlanders op een ontspannen wijze iets van onze mooie taal bij te brengen.

Stel een vraag over deze cursus

Bij BplusC volgt u de beste les en cursus Nederlands 3.

Nederlands 3 / Dutch 3

Niveau A2-B1.1 / Level A2-B1.1

Toelatingseisen

Voor het volgen van deze cursus is basiskennis van het Engels en van (de beginselen van) de grammatica van je eigen taal en/of het Engels noodzakelijk.
De cursus Nederlands 3 sluit aan op de BplusC-cursus Nederlands 2 (met niveau A2 van het ERK/CEF als eindniveau). Als je elders een vergelijkbaar niveau hebt behaald dan ben je van harte welkom om deel te nemen aan de cursus.

In deze cursus is er veel aandacht voor verdere uitbreiding van grammaticale kennis en vocabulaire, en voor het gebruiken van de nieuw geleerde woorden in schriftelijke en mondelinge oefeningen. In de teksten komen thema’s aan bod als werk, studie en vrije tijd, reizen, gevoelens en onderwijs.

De cursus bestaat uit 14 wekelijkse lessen van 3 uur, totaal 42 lesuren. Daarnaast wordt van de cursisten verwacht dat zij enkele uren per week aan huiswerk besteden.

Het doelniveau is gelijk aan tussenniveau B1.1 van het ERK/CEF.

Lesmateriaal

Berna de Boer e.a.: Nederlands in actie. Derde, herziene druk. Bussum 2012. ISBN: 978 90 469 0298 1. € 42,50

Nederlands in actie is een multimediale methode die bestaat uit een boek met teksten, woordenlijsten en oefeningen, en een uitgebreide website met bijbehorende extra oefeningen en tests, audio- en videomateriaal en divers ondersteunend materiaal. Met een code in het boek krijg je anderhalf jaar lang toegang tot deze website.
Voor de cursus Nederlands 3 wordt gebruik gemaakt van de eerste helft van het boek. Daarna wordt de tweede helft van het boek behandeld in de vervolgcursus Nederlands 4. Als je beide cursussen volgt, kun je niveau B1.2 van het ERK/CEF bereiken.

De cursusprijs is exclusief lesmateriaal. Als je van BplusC bericht hebt ontvangen dat de cursus inderdaad doorgaat, schaf dan het voorgeschreven cursusboek aan en breng dit mee naar de eerste bijeenkomst.

Requirements

A basic knowledge of English and of the grammar terms in your mother tongue and/or English are required to attend a Dutch 3 course.
This course is a follow-up course to Nederlands 2 (with level A2 of the CEF as end level) and is meant for those who have some knowledge of the Dutch language. People who have followed a course elsewhere and have reached level A2 are also welcome.

Dealing with more advanced grammar and building vocabulary is essential to this course. The new vocabulary is practised in written and oral exercises. Topics of the texts include work, studies and hobbies, travel, feelings, and education.

The course consists of 14 weekly three-hour sessions, in total 42 hours. Participants are expected to spend several hours a week on homework.

The target level is equal to the halfway level B1.1 of the CEF.

Course material

Berna de Boer a.o.: Nederlands in actie. Third, revised edition. Bussum 2012. ISBN: 978 90 469 0298 1. € 42,50

Nederlands in actie is a multimedia method consisting of a book with texts, wordlists and assignments, and an accompanying website with extra exercises and tests, audio and video documents, and a variety of supplementary material. A code in the book gives access to this website for eighteen months.
The Nederlands 3 course uses the first half of the book. The second half of this book will be dealt with in the follow-up course, Nederlands 4. By following both courses participants can reach level B1.2 of the CEF.

The fee does not include course material. Please buy the prescribed course book, once you haved received confirmation from BplusC that the course will go ahead, and take it with you to the first session of the course.