Nederlands 2

Locatie
Het Leidse Volkshuis
Startdatum
18 september 2018
Dag
Dinsdag
Tijd
19:00 tot 22:00
Einddatum
15 januari 2019
Aantal lessen
14
Prijs excl. btw
€ 297
Prijs incl. btw
€ 297
Code
111.715.021
Instroom
U kunt nog boeken.

U dient eerst in te loggen voordat u items kunt bewaren.

Onze docenten

  • Anita

    Veldhuijzen, Anita

    Ik heb in Utrecht aan de universiteit Nederlandse taal– en letterkunde gestudeerd met als afstudeerrichting sociolinguïstiek. Na achttien jaar werkzaam te zijn geweest als docente Nederlands in het voortgezet onderwijs, ben ik sinds 2010 werkzaam bij BplusC als docente NT1 en NT2

Stel een vraag over deze cursus

Bij BplusC volgt u de beste les en cursus Nederlands 2.

Nederlands 2 / Dutch 2
Niveau A1-A2 / Level A1-A2

Toelatingseisen
Voor het volgen van deze cursus is basiskennis van het Engels en van (de beginselen van) de grammatica van je eigen taal en/of het Engels noodzakelijk.
Deze cursus is bestemd voor hen die al enige kennis van het Nederlands hebben. De cursus sluit aan op de BplusC-cursus Nederlands 1 (met niveau A1 van het ERK/CEF als eindniveau). Uiteraard is iedereen die elders een andere cursus heeft gevolgd en daarmee op niveau A1 zit van harte welkom.

Korte beschrijving
De cursus bestaat uit 14 wekelijkse lessen van 3 uur, totaal 42 lesuren. Daarnaast wordt van de cursisten verwacht dat zij enkele uren per week aan huiswerk besteden, door thuis korte teksten te lezen, naar audio  en videomateriaal te luisteren, woorden te leren en oefeningen te maken. Het doelniveau is A2 van het ERK/CEF.
Eenvoudige taal uit het dagelijks leven en vertrouwde onderwerpen als werk en gezondheidszorg, onderwijs en opleiding staan centraal in de les en bij het huiswerk.
De cursusprijs is exclusief lesmateriaal. De cursisten worden geacht het cursusboek zelf aan te schaffen en bij de eerste bijeenkomst mee te nemen.
Lesmateriaal
CODE Plus cursistenpakket: Takenboek deel 2 (A1-A2) plus licentie. ISBN: 978 90 06 81516 0. € 38,70
Met behulp van de multimediale methode CODE Plus leer je snel en effectief Nederlands. Je leert Nederlands spreken (en schrijven) in eenvoudige, dagelijkse situaties en de basisgrammatica van het Nederlands. Er is veel aandacht voor interactie en communicatie. Het cursistenpakket bestaat uit een takenboek (CODE Plus 2) en een inloglicentie voor thuisstudie achter de computer. Je hebt een jaar lang toegang tot een website met oefeningen en audio- en videomateriaal. Als je niet altijd de beschikking over een computer hebt, of als je geen computer hebt, dan kun je werken met een apart verkrijgbaar oefenschrift waarin alle woordenschat- en grammaticaoefeningen zijn opgenomen.

Wij adviseren je om met de aanschaf van het lesmateriaal te wachten totdat je van ons bericht hebt ontvangen dat je cursus doorgaat.

Requirements
A basic knowledge of English and of the grammar terms in your mother tongue and/or English are required to attend a Dutch 2 course.
This course is a follow-up course to Nederlands 1 (with level A1 of the CEF as end level) and is meant for those who have a basic knowledge of the Dutch language. People who have followed a course elsewhere and have reached level A1 are of course welcome.
Brief description
The course consists of 14 weekly three-hour sessions, in total 42 hours. Participants are expected to spend several hours a week on homework: reading brief texts, listening to audio or video material, memorising vocabulary, and doing exercises. The target level is A2 of the CEF.
The course focuses on language skills in everyday situations, and on familiar topics like education, work, and healthcare.
The fee does not include course material. Students are expected to buy the course book before the start of the course.
Course material
CODE Plus cursistenpakket: Takenboek deel 2 (A1-A2) plus licentie. ISBN: 978 90 06 81516 0. € 38,70
CODE Plus is a multimedia method which helps you to learn Dutch in a fast and effective way. Extra attention is paid to interaction and communication. The course material consists of a task book (CODE Plus takenboek 2) and login licence, giving a year’s access to an accompanying website with exercises and audio and video material. Students who do not (or do not always) have access to a computer may opt to work with a workbook, where they will find the same vocabulary and grammar exercises as on the website.

We advise you to buy the course material as soon you have received notice that the course continues.