Nederlands 1 Intensief zomercursus A1

Locatie
Het Leidse Volkshuis
Startdatum
13 augustus 2018
Dag
diverse lesdagen
Tijd
09:30 tot 12:30
Einddatum
07 september 2018
Aantal lessen
12
Prijs excl. btw
€ 283
Prijs incl. btw
€ 283
Code
111.715.011
Instroom
U kunt nog boeken.

U dient eerst in te loggen voordat u items kunt bewaren.

Onze docenten

  • Ron

    Favier, Ron

    Na mijn studie Nederlandse taal- en letterkunde aan de Leidse universiteit ben ik nu ruim 25 jaar werkzaam in het onderwijs. Ik hou van de manier van lesgeven bij BplusC: kleine groepen, hoog niveau. Ik vind het leuk en nuttig om buitenlanders op een ontspannen wijze iets van onze mooie taal bij te brengen.

Stel een vraag over deze cursus

Bij BplusC volgt u de beste les en cursus Nederlands 1 Intensief zomercursus A1.

Niveau 0-A1 / Level 0-A1

Dit is een intensieve zomercursus van 4 weken. Per week zijn er 3 lessen: op maandag, woensdag en vrijdag.

Toelatingseisen

Voor het volgen van deze cursus hoeft u geen kennis te hebben van de Nederlandse taal, maar wel is basiskennis van het Engels noodzakelijk. Ook dient u bekend te zijn met (de beginselen van) de grammatica van uw eigen taal en/of het Engels.

Korte beschrijving

Deze cursus is bestemd voor hen die geen of bijna geen kennis van het Nederlands hebben. Hij bestaat uit 12 lessen van 3 uur, totaal 36 lesuren. Daarnaast wordt van de cursisten verwacht dat zij per les enkele uren aan huiswerk besteden, door thuis korte teksten te lezen, naar audio en videomateriaal te luisteren, woorden te leren en oefeningen te maken. Eenvoudige taal uit het dagelijks leven staat centraal. Ook het huiswerk dat voor iedere les gemaakt wordt, is daarop gericht.

De cursusprijs is exclusief lesmateriaal. De cursisten worden geacht het cursusboek zelf aan te schaffen en bij de eerste bijeenkomst mee te nemen.

Lesmateriaal

CODE Plus cursistenpakket: Takenboek deel 1 (0-A1) plus licentie. ISBN: 978 90 06 81515 3

Met behulp van de multimediale methode CODE Plus leert u snel en effectief Nederlands. U leert Nederlands spreken (en schrijven) in eenvoudige, dagelijkse situaties en de basisgrammatica van het Nederlands. Er is veel aandacht voor interactie en communicatie. Het cursistenpakket bestaat uit een takenboek (CODE Plus 1) en een inloglicentie voor thuisstudie achter de computer. U heeft een jaar lang toegang tot een website met oefeningen en audio- en videomateriaal. Als u niet altijd de beschikking over een computer heeft, of als u geen computer heeft, dan kunt u werken met een apart verkrijgbaar oefenschrift waarin alle woordenschat- en grammaticaoefeningen zijn opgenomen.

Wij adviseren u om het lesmateriaal pas aan te schaffen als u bericht hebt gekregen dat de cursus doorgaat.

This is a four-week intensive summer course. There are 3 sessions a week: on Monday, Wednesday, and Friday.

Requirements

No previous knowledge of Dutch is required to attend a Dutch 1 course, but it is essential that you have a basic knowledge of English and are familiar with the grammar terms of your mother tongue and/or English. Brief description The course is meant for those who have no (or very little) knowledge of Dutch. It consists of 12 three-hour sessions, in total 36 hours. Participants are expected to spend several hours per session on homework: reading brief texts, listening to audio or video material, memorizing vocabulary, and doing exercises. The course focuses on language skills in everyday situations, on an elementary level.

The fee does not include course material. Students are expected to buy the course book before the start of the course.

Course material CODE Plus cursistenpakket: Takenboek deel 1 (0-A1) plus licentie. ISBN: 978 90 06 81515 3

CODE Plus is a multimedia method which helps you to learn Dutch in a fast and effective way. Extra attention is paid to interaction and communication. The course material consists of a task book (CODE Plus takenboek 1) and login licence, giving a year's access to an accompanying website with exercises and audio and video material. Students who do not (or do not always) have access to a computer may opt to work with a work book, where they will find the same vocabulary and grammar exercises as on the website.

We advise you to buy the course material as soon you have received notice that the course continues.