Taalcursussen

Nederlands/NT2/Dutch for foreigners

Nederlands voor anderstaligen (NT2)

Het Nederlands is een West-Germaanse taal en de moedertaal van de meeste inwoners van Nederland, België en Suriname. In de Europese Unie spreken ongeveer 23 miljoen mensen Nederlands als eerste taal, en een bijkomende vijf miljoen spreken het als tweede taal. Verder is het Nederlands ook een officiële taal van de Caraïbische eilanden Aruba, Curaçao en Sint-Maarten.
BplusC heeft een uitgebreid aanbod aan taalcursussen voor anderstaligen die Nederlands willen leren.

Nederlands voor anderstaligen: Nederlands als tweede taal (NT2)

Het NT2-programma bevat cursussen op zes niveaus, Nederlands 1 t/m Nederlands 6. De verschillende niveaus sluiten aan bij de niveauomschrijving van het Europees referentiekader (ERK) van A0 tot en met B2. De cursussen bestaan uit 14 lessen van elk 3 uur en hierbij wordt gebruik gemaakt van de lesmethode CODE Plus.

CODE Plus is een methode voor hoogopgeleide anderstaligen die snel en efficiënt Nederlands willen leren. Het Nederlands wordt geleerd aan de hand van concrete taaltaken. Elk deel van deze methode bestaat uit een boek met teksten en opdrachten en een website met bijbehorende oefeningen en audio‑ en videomateriaal.

Naast deze ‘standaard’ cursussen biedt BplusC nog enkele andere cursussen Nederlands aan zoals een Training voor het officiële Staatsexamen NT2-programma II.
Kijk hier voor alle cursussen Nederlands

Om te bepalen welke cursus het meest geschikt voor u is, kunt u het beste een van onze taalinformatiedagen bezoeken: donderdag 31 augustus, van 19:00 tot 21:00 uur, of zaterdag 2 september, van 10:30 tot 12:30 uur.

Dutch courses for non-native speakers

Dutch is a West Germanic language and the mother tongue of most inhabitants of the Netherlands, Belgium, and Suriname. Within the European Union Dutch is spoken as a first language by around 23 million people, and by another five million as a second language. Furthermore, Dutch is an official language on the Carribean islands of Aruba, Curaçao, and Sint Maarten.
BplusC offers an extensive programme of Dutch courses for non-native speakers who want to learn Dutch.

Dutch for foreigners: Dutch as a second language (NT2)

The standard NT2 programme covers six different levels, from Nederlands 1 to Nederlands 6. These levels correspond to level descriptions of the Common European Framework (CEF) from A0 up to B2. Each course consists of 14 three-hour sessions, and the course material used is CODE Plus.

CODE Plus is a language acquisition method for non-native speakers with a higher level of education. Each volume of this method consists of a task book with texts and assignments and an accompanying website with exercises and audio and video material .

Besides, BplusC offers training for the official Dutch as a Second Language exam (Staatsexamen NT2-programma II). For a full overview of all our Dutch courses please refer to the our website.
Go to all Dutch courses

To assess which course is most suitable for you, you are strongly advised to come to one of our Languages Information Days: Thursday 31 August, from 19:00 to 21:00, or Saturday 2 September, from 10:30 to 12:30.