Nederlands/NT2/Dutch for foreigners

Taalinformatiedagen

Om te bepalen welke cursus het meest geschikt voor u is, kunt u het beste een van onze taalinformatiedagen bezoeken: donderdag 30 augustus, van 19:00 tot 21:00 uur, of zaterdag 1 september, van 10:30 tot 12:30 uur.

Ga hier naar alle cursussen Nederlands

Nederlands

Het Nederlands is een West-Germaanse taal en de moedertaal van de meeste inwoners van Nederland, België en Suriname. In Europa spreken ruim 23 miljoen mensen Nederlands als eerste taal, en een bijkomende vijf miljoen spreken het als tweede taal. Het is dan ook, anders dan vaak wordt gedacht, geen kleine taal: het is de achtste taal van de Europese Unie. Verder is het Nederlands ook een officiële taal van de Caraïbische eilanden Aruba, Curaçao en Sint-Maarten, terwijl in Zuid-Afrika en Namibië een sterk verwante taal wordt gesproken: een soort “Afro-Nederlands”, dat bekendstaat onder de naam Afrikaans.

BplusC heeft een uitgebreid aanbod aan taalcursussen voor anderstaligen die Nederlands willen leren: voor hen die het in het dagelijks leven willen gebruiken, maar ook voor hen die het nodig hebben voor studie of werk en die zich willen voorbereiden op een officieel examen. Of je nu Nederlands wilt leren omdat je een Nederlandse partner hebt en/of van plan bent om langere tijd in Nederland te blijven wonen, of dat je een inburgeringsexamen moet doen: BplusC heeft meerdere cursussen die kunnen helpen de taal stap voor stap te leren.

Nederlands voor anderstaligen

Nederlands als tweede taal (NT2)
Het NT2-programma van BplusC bevat cursussen op zes niveaus, Nederlands 1 t/m Nederlands 6. De verschillende niveaus sluiten aan bij de niveauomschrijving van het Europees referentiekader (ERK) van A0 tot en met B2. De cursussen bestaan uit 14 lessen van elk 3 uur en hierbij wordt gebruik gemaakt van de driedelige lesmethode Nederlands in gang / Nederlands in actie / Nederlands op niveau. In elk van de zes cursussen wordt een “half boek” behandeld. Zo wordt in de cursus Nederlands 1 de eerste helft van Nederlands in gang behandeld.

Let op: de methode Nederlands in gang / Nederlands in actie / Nederlands op niveau vervangt in het cursusjaar 2018-2019 in twee stappen de methode CODE Plus. In het najaar 2018 wordt in een aantal cursussen (namelijk op niveau 2, 4, 5 en 6) nog gebruik gemaakt van CODE Plus. In februari-mei 2019 is deze methode alleen nog maar in gebruik in de cursus Nederlands 6. Vanaf september 2019 zullen alle cursussen aan de hand van Nederlands in gang / in actie / op niveau worden gegeven.

Nederlands in gang / in actie / op niveau is een communicatieve totaalmethode voor hoogopgeleide anderstaligen. Alle aspecten van taalgebruik komen aan bod: conversatie, spreken en luisteren, schrijven en lezen, grammatica en vocabulaire. Aanvankelijk ligt de nadruk sterk op het taalgebruik in alledaagse situaties en wordt gebruik gemaakt van teksten in dialoogvorm. Op de hogere niveaus komen culturele en actuele thema’s aan bod en wordt gebruik gemaakt van authentieke, populairwetenschappelijke teksten.

Elk deel van deze multimediale methode bestaat uit een boek met teksten, woordenlijsten en opdrachten, met daarnaast een website met bijbehorende extra oefeningen en tests, audio‑ en videomateriaal en divers ondersteunend materiaal.

Naast deze “standaard” cursussen biedt BplusC nog enkele andere cursussen Nederlands aan zoals een training voor het officiële Staatsexamen NT2-programma II. [**Voor het volledige aanbod verwijzen wij naar het cursusoverzicht op de website.]

Dutch for foreigners

Dutch is a West Germanic language and the mother tongue of most inhabitants of the Netherlands, Belgium, and Suriname. In Europe, Dutch is spoken as a first language by more than 23 million people, and by another five million as a second language. So, unlike many people assume, it is by no means a small language: it holds the eighth position of languages spoken within the European Union. Furthermore, Dutch is an official language on the Carribean islands of Aruba, Curaçao, and Sint Maarten. And in South Africa  and Namibia a closely related language, Afrikaans, as it were a kind of “Afro-Dutch”, is spoken.

BplusC offers an extensive programme of Dutch courses for non-native speakers who want to learn Dutch: for those who want to use the language in daily life, but also for those who need it for either work or studies and want to prepare for an official exam. Whether you want to learn Dutch because you have a Dutch partner and/or plan to stay in Holland for a longer time, or whether you have to do a citizenship exam: BplusC might have the right course to step by step help you on your way.

 

Dutch as a second language (NT2)

The standard NT2 programme covers six different levels, from Nederlands 1 to Nederlands 6. These levels correspond to the level descriptions in the Common European Framework (CEF) from A0 up to B2. Each course consists of 14 three-hour sessions, and the course material used is the three-part series Nederlands in gang / Nederlands in actie / Nederlands op niveau. Each of our courses deals with one half of a book. For instance, our level 1 course deals with the first half of Nederlands in gang.

Note: The series Nederlands in gang / Nederlands in actie / Nederlands op niveau is going to replace Code Plus in 2018-2019 in two steps. In some September-December 2018 courses (on levels 2, 4, 5, and 6), the book used will be Code Plus. In February-May 2019 the only course still making use of Code Plus will be Nederlands 6. As of September 2019 all BplusC courses will use Nederlands in gang / in actie / op niveau.

Nederlands in gang / in actie / op niveau is a communication-based comprehensive course method for non-native speakers with a higher level of education. All aspects of language acquisition are included: conversation, speaking and listening, writing and reading, grammar and vocabulary. On the lower levels, the emphasis is on language use in everyday situations, and the texts consist of dialogues in such situations. On the higher levels, the emphasis is on current affairs or on cultural and historical topics, and the texts are drawn from newspapers, magazines and books.

Each volume of this multimedia method consists of a book with texts, wordlists and assignments, accompanied by a website with exercises and tests, audio and video material, and a variety of extras.

Besides the “regular” Dutch courses up to level 6, BplusC offers training for the official Dutch as a Second Language exam (Staatsexamen NT2-programma II). [**For a full overview of all our Dutch courses please refer to our website.]

Languages Information Days
To assess which of those courses is the most suitable for you, you are strongly advised to come to one of our Languages Information Days: Thursday 30 August, from 19:00 to 21:00, or Saturday 1 September, from 10:30 to 12:30. Location: Bibliotheek Nieuwstraat.

 

Taalcursussen