Samenspelen

Samenspel voor iedereen

Samen muziek maken is voor iedereen inspirerend. Nog maar net begonnen, of gevorderd: door samen te spelen wordt de luistervaardigheid en de muzikaliteit gestimuleerd. Voor ervaren leerlingen is een orkest, band of ensemble een goede stimulans om actief te blijven spelen.

Samenspelles
Koperblazers en houtblazers kunnen zich vanaf het eerste jaar opgeven voor Koperblazers/Houtblazers voorop! Voor de popafdeling kan je lessen volgen in een band. In beide gevallen krijgt de leerling eens in de vier of vijf weken een samenspelles in plaats van hun reguliere les – er zijn geen extra kosten aan verbonden.

Daarnaast organiseert BplusC eens in het jaar een samenspelproject voor iedereen.

Muziekschool

Instrumenten