Muziek algemeen

Alexandertechniek
Je leert lichter en vrijer te bewegen, met minder inspanning alerter te zijn, vrijer ademhalen en je stem beter te gebruiken. Veel musici hebben baat bij de Alexandertechniek. Ze kunnen daardoor vrijer spelen, zonder te forceren. Een kennismakingsworkshop behoort tot de mogelijkheden.

Improvisatie
In deze lessen wordt ingegaan op technieken die een improvisatie boeiend kunnen maken, zowel voor de uitvoerenden als voor de luisteraars. Naast de notenkeuze zijn er vele andere aspecten, zoals frasering, klank en interactie, die aan bod komen. Wanneer, wat, hoeveel en hoe improviseer je ? Door bewust met deze keuzes om te gaan leer je uiteindelijk om vrijer muziek maken.

Luistercursussen
Leren over muziek kan ook door te luisteren. Door beter te weten waar je op moet letten bij het beluisteren van een muziekstuk, geniet je meer van de muziek. 

Theorieles
Naast theorie als hulp voor talentklasleerlingen om ze voor te bereiden op het conservatorium, zijn theorielessen vast onderdeel van ons aanbod; voor iedereen. Er wordt gestreefd naar groepsonderwijs, maar theorieles is ook maatwerk: afhankelijk van de voorkennis en leerwens van de leerling. Zowel klassieke muziektheorie als theorie over pop-, jazz- en wereldmuziek is mogelijk.

Muziekschool

Instrumenten