Koperblazers voorop!

voor trompettisten, trombonisten en hoornisten vanaf 8 jaar

De blazersklas Koperblazers voorop! bestaat uit kinderen vanaf 8 jaar. De leerlingen van deze blazersklas leren naast hun reguliere instrumentale lessen de basis van het samenspelen. Daarbij vormen de leerlingen een koperkwartet.

Aan bod komen de technische en sociale vaardigheden die nodig zijn om een goed ensemble te vormen.
Kinderen die een jaar leservaring hebben, kunnen aan deze blazersklas deelnemen.Als je kiest voor de blazersklas Koperblazers voorop! krijg je vier opeenvolgende weken les op het door jou gekozen instrument (trompet, hoorn of trombone). De vijfde les krijg je, in plaats van de reguliere les, een blazersklas les van een uur en breng je alles in de praktijk. Deze blazersklasles kan op een andere dag of tijd zijn dan je reguliere les. Je wordt geplaatst in een blazersklas met kinderen van ongeveer jouw leeftijd die ook op jouw niveau spelen. De plaats en tijd van de blazersklas les blijft gedurende het cursusjaar hetzelfde.

De basisvaardigheden voor het samen musiceren (wachten op elkaar, samen tegelijk starten en ophouden, naar elkaar luisteren, rekening houden met elkaar, op je beurt wachten) worden aan de hand van eenvoudige liedjes getraind. Ook komen de geleerde technische aspecten aan bod: je instrument stemmen, snelle loopjes in de maat spelen, alle aanwijzingen in de muziek kennen en toepassen. Hierdoor kun je gelijk testen of je datgene wat je tijdens een reguliere les hebt geleerd, al kunt toepassen in de praktijk.

Door deze manier van samenwerken krijgen leerlingen een beter zicht op hun eigen kunnen, worden gemotiveerd om actief deel te nemen en zichzelf te presenteren. Tevens geeft het een kijkje in de mogelijkheden die het instrument te bieden heeft op het gebied van samenspeelmogelijkheden.

Speel jij trompet, hoorn of trombone en wil je deelnemen aan de blazersklas?
Dat kan!
Je zet dan op het inschrijfformulier bij Opmerkingen: plaatsing blazersklas.
Na overleg met de docent wordt er contact met je opgenomen.

Ga naar ...

Aanbod trompet
Aanbod trombone
Aanbod hoorn