Hoorn

 

Geschiedenis
De geschiedenis van de hoorn begint in de prehistorie. De naam hoorn suggereert dat de eerste hoorns van hoorns van dieren gemaakt werden. Dit is waarschijnlijk ook zo. De eerste hoorn is ontstaan doordat een oermens eens op het idee kwam om op een bepaalde manier onder op een hoorn van een dier te blazen. Bij een enkelrietinstrument trilt het riet tegen het hout, bij een dubbelrietinstrument trillen twee rietjes tegen elkaar, maar bij een koperblaasinstrument trillen de lippen tegen elkaar.

Door middel van het veranderen van de lipspanning verandert de frequentie waar de lippen in trillen en dus ook de toonhoogte. Als de lippen aangespannen worden is de frequentie waarmee deze trillen hoger, dus is de toon ook hoger. Als de lippen minder aangespannen worden is de frequentie waarmee deze trillen en dus ook de toon lager. Dit is het beste te vergelijken met de manier waarop de toonhoogte verandert als je een elastiek aantokkelt en verschillende spanningen geeft. Op de hoorn kunnen op deze manier alle natuurtonen gespeeld worden. Het is de kunst voor de hoornist om deze tonen in een keer te kunnen vinden en raken.
De hoorns uit de periode daarna werden ook van schelpen en beenderen gemaakt. In de tropen is de hoorn in die periode ontstaan. In de tropen komt namelijk de schelpsoort kinkhoorn voor. Om het weekdier dat erin zat en dat als voedsel diende uit de schelp te krijgen, maakte men een gaatje aan de achterkant en blies daarop. Men kwam tot de ontdekking dat er dan weer een geluid ontstond.

De ontwikkeling van de hoorn en andere muziekinstrumenten kwam pas op gang, toen de mens met nieuwe materialen, als hout, boomschors en ivoor ging werken. Bij de ontdekking van metalen kwam de ontwikkeling van de hoorn in een sneltreinvaart en verschenen weldra, als opvolgers van de met metaal omwikkelde hoornen hoorns, de eerste metalen hoorns. Een volgend stadium was de toevoeging van het mondstuk, wat het vormen van de juiste tonen aanzienlijk vergemakkelijkte. De oudst bekende voorloper van de moderne hoorn uit de periode na de prehistorie, komt uit de tijd van de Assyriërs, Etrusken en Egyptenaren. Het instrument heette ‘si-im’ en werd op plechtigheden en tijdens veldslagen bespeeld (een functie die de hoorn nog lang zou behouden).
De instrumenten die nu bespeeld worden hebben verschillende namen. Zo kennen we de enkele hoorn, dubbele hoorn, de Bes-hoorn, de F-hoorn, de Es-hoorn, de triple hoorn, de waldhoorn. De meeste leerlingen zullen echter de enkele Bes-hoorn bespelen.Op de foto hieronder zie je een dubbele hoorn.

Beginleeftijd
Hoewel dit van verschillende aspekten afhangt, is de meest gangbare minimumleeftijd 7 jaar. Er dient vooraf altijd overleg met de docent plaats te vinden.

Een minimum voorwaarde is dat de voortanden volgroeid moeten zijn. Een beugel of kunstgebit hoeven geen bezwaar te zijn. Wel dient hierover overleg te zijn met de docent, deze kan adviseren in verband met de verschillende mogelijkheden van beugels. Een leerling hoeft niet per sé het instrument zelfstandig te kunnen tillen tijdens het spelen, hiervoor zijn verschillende oplossingen te bedenken die het spelen van de hoorn niet zullen belemmeren.

Verwachtingen voor het eerste studiejaar
In het eerste studiejaar wordt gewerkt aan toonvorming, een goede houding, ademhaling, luisteren naar jezelf, notenschrift en basisbegrippen in de muziek. Het tempo waarin gewerkt wordt bepaald de leerling zelf, onder-

steund oor een lesboek. Als aanvulling op het leerboek worden liedjes gebruikt die aansluiten bij de belevingswereld van de leerling.

Aan de hand van het speelboek wordt theorie verwerkt. De leerling zal zo met het leren spelen van een oefening de bijbehorende theoretische kennis vergaren. Belangrijk onderdeel hierbij is herhaling. Alleen door eindeloos herhalen zal de leerling de lesstof eigen maken en begrijpen wat hij speelt en waarom hij dat moet spelen. Een belangrijk doel is de bewustwording van de muzikale taal die gebruikt wordt als leidraad bij het bespelen van het instrument: de muziek.
 


De koperblazers (trompet, hoorn en trombone), introductiefilmpje
In de cursus Muzikale Verkenning maken de kinderen kennis met alle gangbare instrumenten en samenspelvormen. Dit introductiefilmpje over de koperblazers wordt ter ondersteuning van deze lessen gebruikt.

Gehoorontwikkeling 
Een belangrijk onderdeel bij het bespelen van de hoorn is de training van het gehoor. Daar een hoorn niet een instrument is waar een bepaalde motorische reactie een bepaalde toon inhoud (zoals het spelen van de piano, een toets induwen betekent een bepaalde toon), zal de leerling vanaf het begin bewust moeten luisteren naar datgene wat hij speelt. Alleen dan zal het produceren van geluid omgezet worden in het bespelen van de hoorn. Dit wordt intensief getraind door het uit het hoofd leren van liedjes, door het op het gehoor corrigeren van muzikale fragmenten en door veel auditieve spelletjes.

Studeren
Regelmatig studeren is de basis voor een goed resultaat. Twee maal per dag een kwartier studeren is de basis tot een goed en degelijk resultaat. Een vast studiemoment is meestal een goede houvast voor de leerling. Na verloop van tijd zal hij niet meer zichzelf hoeven motiveren om eraan te beginnen, maar is hij gewend aan de indeling van de dag. De drempel om het instrument te pakken en te gaan spelen wordt enorm verlaagd. Het lesschrift is de handwijzer tot het bestuderen van de opgegeven stof. De docent probeert zo duidelijk mogelijk de lesstof op te schrijven, zodat de ouders desgewenst de leerling kan helpen en ondersteunen. De ouders helpen de leerling door hem te motiveren en te complimenteren wanneer hij zijn werk goed en uit zichzelf uitvoert.

Samenspelen
De hoorn kan behalve als solo-instrument in diverse ensembles worden gebruikt. In symfonie-orkesten, fanfares, harmonie-orkesten, koper-ensembles, blazers-ensembles en hoornkwartet zijn hoornisten nodig. Dit betekent dat een hoornleerling meestal snel mee kan spelen in een passend ensemble. Over het algemeen kan na een jaartje les gestart worden met samenspelen in een opleidingsorkest.

Aanschaf van een instrument
Vanaf ongeveer € 1400 kan een goed beginnersinstrument worden aangeschaft. Tweedehands is het meestal ook mogelijk een goed instrument te vinden. Hierbij moet wel vooraf overleg met de docent plaatsvinden. Het onderhoud van het instrument kan wel de levensduur, maar nauwelijks de speelkwaliteit beïnvloeden.
Op een goede hoorn speel je gemakkelijker laag, hoog, hard, zacht, snel.
Via BplusC is het mogelijk een instrument te huren, wil je echter zelf een instrument aanschaffen raadpleeg dan altijd eerst je docent.

Rol van de ouders
Ouders dienen hun kind zo goed en regelmatig mogelijk te begeleiden. Zij dienen erop toe te zien dat hun kind dagelijks oefent. Het continu stimuleren en een luisterend oor bieden, zijn belangrijke aspekten die de ouders het kind moeten bieden.
Jaarlijks is er een voorspeelavond waar alle hoornleerlingen aan mee werken. Uw aanwezigheid bij deze uitvoering werkt uiteraard als een extra stimulans om je beste beentje voor te zetten en niet op te geven.

Ga naar ...

Aanbod hoorn
Koperblazers voorop!