Hobo

De klank van het instrument
Het is in de eerste plaats om het prachtige geluid dat uit de hobo komt, waarom iemand hobo wil leren spelen. Luister maar naar een van de cantates van J.S. Bach en je weet het meteen: "De hobo, dat is hét instrument!" In de orkestliteratuur zijn honderden hobomelodieën te vinden, die zo direct op het gevoel van de luisteraar inwerken, dat je snel denkt: "Dat wil ik ook kunnen". Het zangerige, soms weemoedige geluid van de hobo ‘komt heel direct bij je binnen’; je kunt er niet omheen.

De bouw van het instrument
De hobo wordt (meestal) van ebbenhout gemaakt. De metalen kleppen worden voor de duurzaamheid verzilverd. Beide kenmerken maken het instrument alleen niet zo licht in de hantering ervan. Maar voor beginnende hoboïsten, met name voor kinderen, is er natuurlijk een kunststofversie van de hobo ontwikkeld, die dit lichte ongemak van zwaarte goed ondervangt. Voor de productie van de toon is het noodzakelijk dat er een (van bamboe gemaakt) dubbelbladig riet bovenin het instrument wordt geplaatst. Dit riet wordt door de meeste hoboïsten zelf gemaakt. Dat is een heel leuk en boeiend precisie werkje, dat je ook geleerd kan worden door je leraar. Zonder een goed riet komt er geen goed geluid uit de hobo.

Voorwaarden om te kunnen beginnen
De beginnende hoboïst moet in ieder geval de voortanden gewisseld hebben. Dus is een minimum leeftijd van circa 8 jaar vereist. Ook om redenen van conditie en grootte van handen is deze leeftijd de vroegst mogelijke waarop een kind kan beginnen aan de hobo. De blaastechniek is redelijk gecompliceerd, maar wel heel goed aan te leren voor een doorzetter. Per dag minimaal een kwartier spelen volstaat in het begin. Waar wordt de hobo veel gebruikt? Je kunt met de hobo op veel verschillende manieren samenspelen. In het school-, of jeugd-orkest kunnen ze niet zonder de hobo. Maar ook voor het samenspel met piano of kerkorgel is de hobo een prachtig instrument. En in een harmonie-orkest mag de hobo altijd de zangerige melodieën spelen. En in een harmonie-orkest mag de hobo altijd de zangerige melodieën spelen.

Ga naar ...

Aanbod hobo