Instrumenten

Gitaar

De gitaarafdeling is binnen BplusC al jaren één van de grootste afdelingen. Gitaarles nemen blijkt jaar in jaar uit, immens populair te zijn. Op de gitaarafdeling van BplusC kun je terecht voor praktisch alle stijlen van gitaarspelen: klassiek, elektrisch, steelstring, flamenco. Daarnaast kun je ook les krijgen op basgitaar en luit.

Er wordt zowel individueel als groepsles gegeven en er bestaan diverse samenspelmogelijkheden: gitaarensembles, popbands, jazzbands en kleinere samenspel situaties, vaak in combinatie met zang, strijk-/ blaasinstrumenten, keyboards, slagwerk en/of andere instrumenten.

Er zijn op dit moment vier docenten voor gitaar, deze hebben zich gespecialiseerd in één of meerdere stijlen. Daarnaast zijn er nog aparte docenten voor basgitaar, elektrisch gitaar en luit. De docenten van BplusC zijn allemaal uitstekende vakmusici met een grote praktijkervaring in het lesgeven. In principe kan iedereen die dat wil, jong en oud, gitaar leren spelen bij BplusC. Dit geldt ook als u nooit eerder muzieklessen heeft gevolgd.

De gitaarles kan zowel individueel als in kleine groepjes van 2 tot maximaal 4 leerlingen gegeven worden. In de kleingroep lesvorm kan het niveau van de leerlingen gelijk opgaan, maar het kan natuurlijk voorkomen dat binnen de groep sommige leerlingen sneller of langzamer leren dan andere leerlingen. Deze leerlingen kunnen dan doorgaans hun eigen tempo draaien, daar de lestijden en lesopzet hiermee rekening houden. Indien de verschillen tussen leerlingen te groot worden kan, in overleg en indien mogelijk, overplaatsing naar een andere groep plaatsvinden.

In principe wordt er op gerekend dat de leerling ongeveer een half uur per dag aan zijn gitaarspel besteedt. Vooral voor jonge leerlingen is de rol van de ouders hierbij belangrijk. Jonge kinderen zijn vaak nog niet gewend zelfstandig huiswerk te maken. Het afspreken van vaste oefentijden en een regelmatige blijk van interesse, kunnen dan veel helpen. De praktijk wijst vaak uit dat als leerlingen eenmaal gewend zijn aan een vast oefenritme, het leren soepeler gaat. Velen hebben zo een jarenlange plezierige hobby gekregen!

Binnen de lessen wordt doorgaans gebruik gemaakt van een basismethode. Hierin leert u het noten lezen, ritme, akkoorden etc. Daarnaast wordt er veel gebruik gemaakt van voordrachtstukken, arrangementen of songbegeleidingen. Deze worden vaak in overleg met de leerling uitgekozen, zodat hier een extra stimulans vanuit kan gaan. De belangrijkste argumenten bij de keuze van een stuk of song zijn, dat het moet aanspreken en de leerling deze binnen redelijke termijn kan beheersen.


De gitaar, introductiefilmpje
In de cursus Muzikale Verkenning maken de kinderen kennis met alle gangbare instrumenten en samenspelvormen. Dit introductiefilmpje over de gitaar wordt ter ondersteuning van deze lessen gebruikt.

Kinderen onder de 7

Omdat kinderen onder de 7 jaar over het algemeen niet (goed) kunnen lezen wordt er door de docenten een beroep gedaan op de ouders. Ouders van kinderen onder de 7 zullen regelmatig bij de les aanwezig moeten zijn en de kinderen zullen thuis meer begeleiding nodig hebben bij het oefenen. Het is verstandig om kinderen onder de 7 jaar eerst in te schrijven in een voorbereidende kindercursus, bijvoorbeeld ‘oriëntatie op instrumenten’ of 'Spelen met muziek'. Een combinatie van gitaarles en bovengenoemde cursus kan ook goed werken.
 

Links of rechtshandig?

Voor beginnende linkshandige spelers, kunnen de snaren bij klassieke en flamenco gitaren omgedraaid worden. Daar veruit de meeste gitaren rechtshandig gestemd zijn, spelen veel linkshandige leerlingen toch op een rechtshandig gestemde gitaar. Vaak blijkt dit te lukken. Het voordeel is dan, dat er ook op de meeste andere gitaren, bijvoorbeeld van vrienden of op school, gespeeld kan worden. Mocht na enkele lessen blijken dat het toch beter is om linkshandig te spelen, dan kunnen de snaren omgedraaid worden. Gevorderde spelers kopen meestal wel speciale linkshandig gebouwde klassieke of flamenco gitaren. Ook bij elektrische en steelstring gitaren, spelen veel linkshandige gitaristen op een rechtshandige gitaar. Pure linkshandige leerlingen moeten echter wel linkshandige gitaren aanschaffen. Het omdraaien van de snaren werkt bij elektrische en steelstring gitaren niet goed.

 

Ga naar ...

Aanbod gitaar
Keuze akoestisch of elektrisch?
Klassiek gitaar
Elektrische gitaar
Flamenco gitaar
Steelstring gitaar