Viool

Viool, altviool, barokviool, tangoviool

 

De vioolafdeling binnen BplusC is al jaren één van de grootste afdelingen. Door de vele samenspeelmogelijkheden op elk niveau, is de viool een zeer veelzijdig instrument. Stijlen waarin samenspel bij BplusC mogelijk is zijn: klassiek, tango, barok en klezmer.

Er zijn op dit moment 6 docenten voor viool/altviool/barokviool, die zich hebben gespecialiseerd in één of meerdere stijlen.

Deze stijlen zijn te horen in het JSR (Jeugd Symfonieorkest Rijnstreek) Rapenburg Kamer Orkest en het Opstap Orkest voor volwassenen.

De docenten zijn allemaal uitstekende vakmusici met een grote praktijkervaring in het lesgeven. In principe kan iedereen die dat wil, van jong tot oud, viool leren spelen bij BplusC. Dit is ook mogelijk als u nooit eerder muzieklessen heeft gevolgd.

Er wordt zowel individuele les als groepsles gegeven. Groepsles vindt plaats in kleine groepjes van 2 tot maximaal 4 leerlingen. In het kleingroepsonderwijs kan het niveau van de leerlingen gelijk opgaan, maar het kan natuurlijk voorkomen dat binnen de groep sommige leerlingen sneller of langzamer leren dan andere leerlingen. Deze leerlingen kunnen doorgaans hun eigen tempo draaien, daar in de lestijden en lesopzet hier rekening mee te houden. Indien de verschillen tussen de leerlingen te groot worden kan, in overleg en indien mogelijk, overplaatsing naar een andere groep plaatsvinden.

Ook kan er na overleg voor gekozen worden om individueel verder te gaan.

Er wordt door de docenten van uitgegaan dat leerlingen ongeveer een half uur per dag aan het vioolspelen besteden. Dit hangt natuurlijk sterk af van leeftijd en niveau: het thuis oefenen wordt stap voor stap opgebouwd en uitgebreid.

Vooral voor jonge leerlingen is de rol van de ouders hierbij belangrijk. Jonge kinderen zijn vaak nog niet gewend zelfstandig te studeren. Het afspreken van vaste oefentijden en een goede regelmaat zal de leerling vooruit doen gaan.

De ervaring wijst uit dat vele leerlingen hierdoor met plezier een hobby kunnen uitoefenen.

Binnen de les wordt doorgaans gebruik gemaakt van een methode die bij de betreffende leerling aansluit. Daarnaast worden er voordrachtstukken, orkestpartijen en samenspeelstukken ingestudeerd. De leerling kan ook zijn of haar eigen favoriete muziekstijl inbrengen. Er wort dan door de docent gekeken of het speelbaar is Indien nodig kan het muziekstuk soms aangepast worden.

Kleuterviool

Vanaf 4 jaar is er de mogelijkheid om viool te leren spelen. Deze kinderen worden in groepjes geplaatst en het spelelement is een belangrijk onderdeel van de les. Er wordt spelenderwijs aandacht gegeven aan het vasthouden en bespelen van de viool. 

Hierbij is de hulp van de ouder heel belangrijk. De kinderen zijn nog te jong om lang achter elkaar te oefenen.De ouders krijgen instructie van de docent, en in de kleutermethodes staan ook duidelijke aanwijzingen om thuis de stukjes te oefenen.

Orkest- en Ensemblespel

Naast de gewone lessen biedt BplusC een tal van samenspelmogelijkheden. Deze zijn voor jong en oud, en variëren in stijl van klassiek tot populair.

Vanaf 8 jaar kunnen leerlingen terecht bij het JSR (Jeugd Symfonie Orkest Rijnstreek), dat bestaat uit het Kinderorkest, Juniorenorkest en Symfonieorkest.

Er is een mogelijkheid om in een Klezmer Orkest te spelen. Voor volwassenen zijn er het Rapenburg Kamer Orkest en het Opstap Orkest.

Ook orkestleden van orkesten in Leiden en omstreken kunnen terecht bij BplusC voor bijscholing en opfriscursussen.

Er is dus een breed aanbod aan lesvormen en samenspeelmogelijkheden voor vioolleerlingen! Dit geeft aan zowel leerling als docent plezier en uitdaging.

Ga naar ...

aanbod viool
aanbod altviool