Muzikale Basisvorming (AMV)

Spelen met muziek

voor kinderen van 4-5 jaar

In de cursus Spelen met Muziek maken de kinderen op een speelse manier kennis met muziek, door te zingen, dansen en eenvoudige instrumenten bespelen (bijv.  klokkenspel, trommels ). Ook luisteren we naar muziek met een bijpassend verhaal en maken daar soms een tekening bij. We doen dat aan de hand van thema's, zoals seizoenen, sprookjes en feesten.

De kinderen krijgen de liedjes in een eigen mapje dat ze aan het eind van de cursus mee naar huis mogen nemen. Het muzikale basisonderwijs is voor veel kinderen een opstap naar het zingen in een koor of het bespelen van een instrument. Het hoeft niet perse alle basiscursussen te hebben doorlopen.

Vanaf 5 jaar (blokfluit, viool, piano, ukelele) en 6 jaar (meeste andere instrumenten) kan  uw kind ook direct een instrument leren bespelen, of in een koor leren zingen.

Kinderen van 0 tot 9  jaar kunnen bij BplusC terecht voor cursussen muzikale basisvorming, waarin ze spelenderwijs kennismaken met muziek. Kinderen hebben vanaf hun geboorte een natuurlijke gevoeligheid voor muziek.

Het stimuleren van deze aanleg is goed voor de ontwikkeling van het kind:
Op het gebied van taal-/motorische ontwikkeling (muziek prikkelt beweging  en het bespelen van een instrument), sociale vaardigheden (afwisselend luisteren en zelf spelen; samenspel) maar ook op het gebied van de emotionele ontwikkeling (jezelf uiten, emoties ervaren). En dit alles leert het kind spelenderwijs; het plezier staat voorop!

In de lessen muzikale basisvorming draait het om het ontdekken van muziek. Dat gebeurt door te luisteren naar verschillende instrumenten en muziekstukken, maar natuurlijk vooral ook door zelf iets te spelen, te zingen of te bewegen op muziek.

Onze cursussen vanaf de start!
Baby’s (vanaf 4 maanden) beginnen hun muzikale basisvorming met bewegen, klappen, zingen en mooie geluidjes maken met belletjes aan de pols. Dit gebeurt op schoot bij mama of papa, die zelf ook gezellig meedoen.

Hoe ouder de peuter wordt, hoe meer het repertoire wordt uitgebreid.Vanaf 4 jaar kunnen kinderen starten met Spelen met muziek en vanaf 6 jaar Ontdek muziek! In deze cursussen gaan kinderen op een speelse manier zelf muziek maken, met bijv. een xylofoon, trommels en schudeitjes.

Op deze leeftijd (4 t/m 8 jaar) wordt ook gewerkt aan muzikale vaardigheden, zoals ritmegevoel en noten lezen (voor de oudere kinderen). In de cursus Muzikale Verkenning 7+ maken de kinderen kennis met alle gangbare instrumenten en samenspelvormen. Het muzikale basisonderwijs is voor veel kinderen een opstap naar het zingen  of het bespelen van een instrument.

Vanaf 5 jaar kan een kind  blokfluit, viool, piano, ukelele leren spelen en vanaf  6 jaar de meeste andere instrumenten.
Alle cursussen Spelen met muziek!