Muzikale Basisvorming (AMV)

Ontdek muziek

Voor kinderen van 6-7 jaar

Kinderen hebben vanaf hun geboorte een natuurlijke gevoeligheid voor muziek.  Het stimuleren van deze aanleg is goed voor de ontwikkeling van het kind: Op het gebied van taal-/motorische ontwikkeling (muziek prikkelt beweging, en het bespelen van een instrument), sociale vaardigheden (afwisselend luisteren en zelf spelen; samenspel) maar ook op het gebied van de emotionele ontwikkeling  (jezelf uiten, emoties ervaren). En dit alles leert het kind spelenderwijs; het plezier staat voorop!

In de cursus Ontdek Muziek! maak je speels kennis met muziek, door te zingen, dansen en eenvoudige instrumenten bespelen (klokkenspel, trommels etc.) en beginnen we met het herkennen en lezen van muzieknoten. Het muzikale basisonderwijs is voor veel kinderen een opstap naar het zingen in een koor of het bespelen van een instrument.

Het hoeft niet perse alle basiscursussen te hebben doorlopen. Vanaf 5 jaar kan een kind  blokfluit, viool, piano, ukelele leren spelen en vanaf 6 jaar de meeste andere instrumenten of in een koor leren zingen.

Bekijk hier alle cursussen!
link naar cursus ontdek muziek, muzikale basisvorming, voor kinderen van 6-7 jaar
Alle cursussen Ontdek muziek