Muzikale Basisvorming (AMV)

Koorschool voor kinderen

Een bijzondere vorm van muziekonderwijs binnen BplusC is de koorschool, als vast onderdeel van het kinderkoor. Hierin leren kinderen tussen 8 en 12 jaar oud hun instrument – de stem – zo goed mogelijk gebruiken. 

De opzet is als volgt: de leerlingen oefenen elke week 45 minuten met het kinderkoor, ter voorbereiding op concerten. Voor of na deze repetitie volgen de kinderen in kleine groepjes een koorscholingsles van een half uur. De lessen worden gegeven door koordirigent Wim de Ru in locatie Rapenburg en vanaf komend seizoen bij voldoende belangstelling ook in Oegstgeest en Voorschoten. 

Muzikaal bewustzijn
Draait het tijdens de repetitie vooral om het instuderen en oefenen van liedjes, tijdens de koorscholingsles kan docent Wim de Ru ieder kind persoonlijke zangtips geven. De leerlingen krijgen ook muziektheorie en leren van blad zingen. ‘Zingen met kinderen op school, dat ze alleen de juf of meester hoeven nazingen, kan ook leuk zijn. Maar met een beetje extra scholing heb je zo veel meer mogelijkheden en kun je echt het niveau opkrikken’, legt De Ru uit. 

Hij probeert met zijn lessen ook een breder muzikaal bewustzijn te ontwikkelen. ‘Daarmee bedoel ik dat als de leerlingen een stuk muziek voor zich krijgen, dat ze niet achteloos volgen wat ik voorspeel op de piano. Maar dat ze zien: die noten op papier en wat ik zing, dat matcht met elkaar. Natuurlijk let ik ook op stemvorming en probeer ik het stemgebruik naar een zo hoog mogelijk niveau te brengen.’ 

Toonladders
Bij het van blad leren zingen wordt de methode Jongleren gebruikt. De 
kinderen leren noten herkennen en produceren door (variaties op) toonladders te zingen. De verschillende tonen worden aangeduid met do-re-mi-fa-so-la-ti-do. Dat is makkelijker te zingen dan de notennamen ‘g’ of ‘f’ bijvoorbeeld. Door de oefeningen in canon te zingen, in tweeën of in vieren, komt ook meerstemmig zingen aan bod. 

Vooral die meerstemmigheid is één van de interessante aspecten van de koorschool. Vanaf komend seizoen gaan we kijken of er voldoende animo is om ook in Oegstgeest en Voorschoten koorscholing te starten. Wim de Ru: ‘We gaan daar hetzelfde programma volgen. De drie groepen leren dezelfde liederen, canons en meerstemmigheid. We zullen steeds gezamenlijk als één groot kinderkoor optreden, bijvoorbeeld met Kerst. Met een grotere groep heb je meer mogelijkheden voor meerstemmigheid en klinkt het meteen geweldig. Je geeft het kinderkoor tegelijkertijd een grotere betekenis in de regio.’

Iedereen is welkom een les van de koorschool bij te wonen. 
Opgeven is niet nodig, maar kom wel op tijd!
Naar alle cursussen Koorschool, muzikale basisvorming
Alle cursussen Koorschool