Leeskringen

Meer weten over...

Leeskringen

Als bibliotheeklid van BplusC kunt u zonder extra kosten e-books lenen, voor alle bekende apparaten: tablet, e-reader, smartphone en computer.
Voor deelnemers van leeskringen een prachtige uitkomst, omdat iedere titel tegelijkertijd door meerdere mensen gelezen kan worden. 

Voor belangstellenden organiseert BplusC informatiebijeenkomsten over het starten van een leesgroep. Aan het eind van elke bijeenkomst kunnen met de deelnemers een of meer leesgroepen worden opgericht. Alle informatiebijeenkomsten zijn gratis toegankelijk.

Informatiebijeenkomsten

woensdag 14 november
Bibliotheek Merenwijk om 10.30 uur
Literatuur

woensdag 12 december
Bibliotheek Nieuwstraat om 10.30 uur
Kunstgeschiedenis

dinsdag 29 januari
Bibliotheek Nieuwstraat om 10.30 uur
Literatuur

Informatie en aanmelden via w.raaijmakers@BplusC.nl 

Aandacht voor

Stichting Senia
Leeskringen voor laaggeletterden
Hebban leesclubs