Lezen en literatuur

Meer over...

Literom en uittrekselbank

Alleen in de bibliotheek te raadplegen:

LiteRom
De meest complete verzameling recensies en artikelen over Nederlandstalige literatuur, verschenen in Nederlandse en Vlaamse dag- en weekbladen sinds 1900. Deze digitale informatiebron is gratis te raadplegen in alle vestigingen van BplusC.

Uittrekselbank
De Uittrekselbank bevat uittreksels van Nederlandse en anderstalige literaire werken, deels afkomstig uit bestaande, zeer bekende uittrekselboeken, en talrijke auteursportretten. Deze auteursportretten bieden naast biografische gegevens een schets van de hoofdlijnen van het werk van de auteur, een bibliografie en verwijzingen naar bestaande uittreksels en eventuele internetadressen. Bij een groot aantal auteursportretten is een foto van de auteur opgenomen. Deze digitale informatiebron is gratis te raadplegen in alle vestigingen van BplusC.