Taalontmoeting

Aanbod bij: Gilde Samenspraak / Radius Taalontmoetingen /

Naam aanbieder

GildeSamenspraak Leiden en omgeving

Omschrijving aanbod

Ondersteuning door taalvrijwilligers van anderstaligen
die hun Nederlandse taalvaardigheid willen uitbreiden.

Taalmaatjes (vrijwilliger en anderstalige) worden gekoppeld
voor een jaar en ontmoeten elkaar eenmaal per week.

Inschrijving deelnemers mogelijk

Ja

Inschrijving nieuwe vrijwilligers mogelijk

Ja

Korte omschrijving deelnemers

Anderstaligen die al wat Nederlands beheersen.

Kosten deelname

Geen

Opmerkingen

Het gaat niet om een taal- of inburgeringscursus,
maar om een-op-eengesprekken tussen een vrijwilliger en anderstalige.

Waar gegeven

* Intakegesprek (vrijwilligers en anderstaligen):
  "De Plek", Kanaalpark 157, 2321 JW  LEIDEN

* Ontmoetingen taalmaatjes:
  in onderling overleg op een plek naar keuze, zoals een bibliotheeklocatie.

Naam aanbieder

Radius Taalontmoetingen

Omschrijving aanbod

Geïsoleerd levende anderstaligen die door levensomstandigheden (zoals bijvoorbeeld: beperkte scholing, of een lichamelijke beperking)  niet in staat zijn om taallessen te volgen. Mensen die de taal nodig hebben om bijvoorbeeld meer zelfstandig naar buiten te durven treden.

Niet-inburgeringsplichtigen.

Inschrijving deelnemers mogelijk

ja

Inschrijving nieuwe vrijwilligers mogelijk

ja

Korte omschrijving deelnemers

Mannen en vrouwen, alle leeftijden, voor wie taalles belangrijk is om isolement te doorbreke

Kosten deelname

12, 50 voor een jaar

Opmerkingen

Geen taal- of inburgeringscursus

Waar gegeven

 

Opmerkingen

De cursus gaat alleen door bij voldoende belangstelling, vanaf 8 cursisten. De dagen en tijden waarop de cursus wordt gehouden, zijn nog niet bekend.