Inburgering

Aanbod bij: NL Training / Delken&Boot / Vluchtelingenwerk / NCB Opleidingen

Naam aanbieder

NL Training

Aantal deelnemers

12

Doelgroep

Anderstaligen die wel kunnen lezen en schrijven, maar het Nederlands
verder nog niet beheersen (kleine woordenschat, A1- beginners).

Kosten cursus

€ 3.500,-

Startdatum

5 december 2016

Dagdelen

Ochtend / Middag
(lesdagen: maandag en dinsdag 13.00 – 16.00; donderdag 09.00 – 12.00 uur)

Aantal uur per week

9

Waar gegeven

Julianastraat 74b, 2316 NZ  LEIDEN (Noord)

Opmerkingen

Cursus voor beginnende inburgeraars is net gestart.
Instroom op korte termijn mogelijk!

Instroom niet meer mogelijk na 1 januari 2017.

Naam aanbieder

NL Training

Aantal deelnemers

12

Doelgroep

Voor anderstaligen die willen of moeten inburgeren (richting niveau A2).

Kosten cursus

€ 4.500,- per jaar (te lenen via DUO)

Startdatum

28 november 2016

Dagdelen

Ochtend / Middag

Aantal uur per week

9

Waar gegeven

Julianastraat 74c, 2316 NZ  LEIDEN (Noord)

Naam aanbieder

Delken&Boot

Aantal deelnemers

14

Doelgroep

Inburgeraars: laagopgeleide cursisten

Kosten cursus

€ 7.550,-

Startdatum

Zie opmerkingen.

Dagdelen

Ochtend / Middag

Aantal uur per week

7,5

Waar gegeven

Schuttersveld 9, 2316 XG  LEIDEN

Opmerkingen

De cursus gaat alleen door bij voldoende belangstelling (vanaf 8 cursisten).
De dagen en tijden waarop de cursus wordt gehouden, zijn nog niet bekend.

Naam aanbieder

Vluchtelingenwerk

Aantal deelnemers

Zie opmerkingen.

Doelgroep

Voor iedereen die inburgeringsplichtig is.

Kosten cursus

€ 1.250,- (startmodule, 13 weken)

€ 1.100,- (vervolgmodules)

Startdatum

Doorlopend, zie opmerkingen.

Dagdelen

Ochtend / Middag

Aantal uur per week

7,5

Waar gegeven

Schipholweg 101p, 2316 XC  LEIDEN

Opmerkingen

Cursisten worden bij aanmelding geplaatst in een bestaande groep.

Als daarin geen plaats meer is, wordt een nieuwe groep gevormd zodra
er voldoende aanmeldingen zijn.

Naam aanbieder

NCB Opleidingen

Aantal deelnemers

15

Doelgroep

Voor inburgeringsplichtigen en andere niet-moedertaalsprekers van het Nederlands.

Kosten cursus

€ 3.925,-

Startdatum

27 oktober 2016

Dagdelen

Ochtend

Aantal uur per week

6

Waar gegeven

Huis van de Buurt Vogelvlucht
Boshuizerlaan 5, 2321 SG   LEIDEN