Taalnetwerk

Taalaanbod regio Leiden

Deze portal biedt  een overzicht van het taalaanbod voor laaggeletterden (Nt1 en Nt2) in de regio Leiden.
De portal is op dit moment uitsluitend toegankelijk voor de  deelnemers aan het Taalnetwerk Leiden.

Ga naar de portal.

 

Via één van de onderstaande formulieren kunt u een cursus laten toevoegen of verwijderen.

Formulier 1, nieuw aanbod

Formulier 2, aanbod verwijderen

 

Overige taal- en integratie activiteiten kunnen worden aangemeld op

Formulier 3, aanbod activiteiten taalontmoeting

 

Forum deelnemers Taalnetwerk

Deelnemers aan het Taalnetwerk Leiden en omgeving kunnen kostenloos gebruik maken
van het taalnetwerkforum. Hier kunt u elkaar vragen stellen, evenementen
onder de aandacht brengen en onderling bestanden uitwisselen.

Ga naar het taalnetwerkforum.

 

Om toegang te verkrijgen tot het forum kunt u zich aanmelden via het:
aanmeldformulier forum.