Taalhuis

Taalkaart

Nl_Educatie

Niveauverhoging taal- en/of basisvaardigheden, NT1 en NT2 voor mensen met een bijstandsuitkering.

http://www.nleducatie.com/cursusaanbod/6/nleducatie-leiden

Kooilaan 55, 2315 EC LEIDEN
T 071 - 20 48 634
E coco@nltraining.nl

 

Delken & Boot

Diverse cursussen gericht op inburgeringsexamen.

https://www.delkenboot.nl/

Schuttersveld 9, 2316 XG LEIDEN
T 06 23209415
E sanne@delkenboot.nl  of  anne@delkenboot.nl

 

NCB LEIDEN

Diverse cursussen gericht op inburgeringsexamen.

https://www.ncbnet.nl/ncb-leiden/

Boshuizerlaan 5, 2321 SG LEIDEN
T 071 5760028
E ncbleiden@ncbnet.nl

Academisch Talencentrum

Diverse cursussen voor anderstalige studenten en voorburgeraars (gericht op Staatsexamen).

https://www.universiteitleiden.nl/talencentrum

Cleveringaplaats 1, 2311 BD LEIDEN
T 071 527 2332
E talencentrum@hum.leidenuniv.nl

 

Vluchtelingenwerk Zuidwest-Nederland, locatie Leiden

Groepslessen gericht op inburgerings- en Staatsexamen. Lessen Alfabetisering.  Begeleiding bij huisvesting, integratie, juridische vragen.

Schipholweg 101 P, 2316 XC LEIDEN
T 06-10700017
E inburgering-zuidwest@vluchtelingenwerk.nl / cdrent@vluchtelingenwerk.nl

 

Vluchtelingenwerk Zuidwest-Nederland, locatie Leiderdorp

Groepslessen gericht op inburgerings- en Staatsexamen. Lessen Alfabetisering. Begeleiding bij huisvesting, integratie, juridische vragen.

Schipholweg 101 P, 2316 XC LEIDEN
T 06-10700017
E inburgering-zuidwest@vluchtelingenwerk.nl / mvandenbrink@vluchtelingenwerk.nl

 

NT2spraak

Training in (beter) uitspreken van het Nederlands, gericht op sollicitatie en werk, niveua B1 en hoger.

https://nt2spraak.nl/

Schipholweg 103, 2316 XC LEIDEN
E info@nt2spraak.nl

 

Lingua Franca

Groepsles en individuele les voor hoogopgeleiden, gericht op het Staatsexamen.

http://www.linguafranca.nl

Eijmerspoelstraat 8, 2334 BX LEIDEN
Houtlaan 60, 2334 CL LEIDEN
T 071 – 5173029
E linguafranca@ziggo.nl

 

Project Ja+

Taalondersteuning, taalstages en empowerment voor uitkeringsgerechtigden uit Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude en Oegstgeest van 27 jaar en ouder met een taalachterstand.

T  071 5165117                                                                                                                    E  l.kroutilova@leiden.nl

 

Project JAS

Leidse Inburgering: ondersteuningsprogramma voor statushouders, gericht op inburgering, ontwikkeling en instroom naar school of op de arbeidsmarkt.

E   s.van.brussel@leiden.nl

 

GildeSamenspraak

Taalmaatjes integratieproject voor ontmoeting en conversatie.

Kanaalpark 157, 2321 JW Leiden
T 071-5123715
E info@gildesamenspraakleiden.nl

 

Radius Taalontmoetingen

Conversatieles, gericht op ontmoeting en doorbreken van isolement.

Hooglandsekerkgracht 32, 2312 HV LEIDEN
T 071 707 4200
E j.swart@radiuswelzijn.nl

 

Vrouw Kind Centrum De Spiegeling

Taalles in niveaugroepen voor anderstalige vrouwen.

http://www.vkcdespiegeling.nl/

Langegracht 57, 2312 NW LEIDEN
T 071-5233480
E info@vkcdespiegeling.nl

 

Epicentrum Slaaghwijk

Niveauverhoging voor Nederlandstaligen en anderstaligen, als onderdeel van een groeiproces in persoonlijke ontwikkeling en participatie.

Valkenpad 34-36, 2317 AN LEIDEN
T 071 523 2022
E Gioia@stichtingpiezo.nl

Studenten Ekklesia

Conversatieles in kleine groep en individuele coaching voor statushouders die inburgeringstraject volgen.

https://projecten.ekklesialeiden.nl/
Rapenburg 100, 2311 GA LEIDEN
T 06-34069967
E taalgroep@ekklesialeiden.nl      F https://www.facebook.com/EkklesiaTaalgroepLeiden/

BplusC

Het NT2-programma bevat cursussen op zes niveaus, Nederlands 1 t/m Nederlands 6. De verschillende niveaus sluiten aan bij de niveauomschrijving van het Europees referentiekader (ERK) van A0 tot en met B2

https://www.bplusc.nl/cursusaanbod/Taal-en-literatuur/talen/nederlands.html

T 0900 23 23 000
cursusadministratie@BplusC.nl