Laaggeletterdheid

Laaggeletterdheid

Taalhuis in de strijd tegen laaggeletterdheid

Voor één op de negen Nederlanders (tussen zestien en vijfenzestig jaar)
spreekt de Nederlandse taal niet vanzelf. In onze regio hebben ruim 50.000 inwoners zoveel moeite met lezen en schrijven of Nederlands begrijpen,
dat ze onvoldoende kunnen functioneren in de maatschappij en op de werkvloer.

Daarom hebben bibliotheken, gemeenten, bedrijven, onderwijs-
en gezondheidsinstellingen in de regio Holland Rijnland afgesproken om gezamenlijk de geletterdheid te bevorderen.

Een van de afspraken uit deze overeenkomst is dat bibliotheek BplusC werkt aan de opbouw van een Taalhuis:

  1. Een Taalhuis is een samenwerkingsverband tussen bibliotheek, gemeente, vrijwilligersorganisaties en taalaanbieders.
     
  2. Een Taalhuis is daarnaast een herkenbare laagdrempelige plek waar laaggeletterden, taalvrijwilligers, bedrijven en organisaties terecht kunnen voor doorverwijzing, informatie en ondersteuning.