Themacafé

Campagne voeren in begrijpelijke Taal!

 

De regio Holland Rijnland telt naar schatting 50.000 mensen tussen de 16 en 65 jaar die moeite hebben met ingewikkelde teksten. Zij kunnen zich vaak niet verdiepen in partijprogramma’s waardoor een grote groep ook niet stemt tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Daarom organiseert Holland Rijnland op 21 februari een Themacafé over formuleren in begrijpelijke Taal.

Het interactieve themacafé Holland Rijnland is dé plek in de regio waar raadsleden, bestuurders van gemeenten en andere geïnteresseerden op informele wijze inzichten delen en elkaar inspireren. Organisaties die het belangrijk vinden dat ook de laaggeletterde doelgroep meedoet in de maatschappij en gebruik kan maken van hun democratisch stemrecht zijn van harte uitgenodigd om op 21 februari samen met mensen uit deze kwetsbare doelgroep te werken aan het formuleren van begrijpelijke taal in verkiezingscampagnes. Tegelijkertijd is dit een kans om kennis te maken met het regionale netwerk dat zich richt op de bestrijding van laaggeletterdheid.

Datum:  21 februari 2018
Tijd: 19.00 – 22.15 uur

Klik hier voor meer informatie en aanmelden

Nieuwsbrief Taalhuis februari 2018