Formulierenhulp

Mensen die hulp nodig hebben bij online aanvragen van toeslagen, kwijtschelding of tegemoetkomingen, kunnen voortaan terecht bij Bibliotheek Nieuwstraat. Elke maandag-middag van 14.00-16.00 uur is er een wekelijks spreekuur Formulierenhulp

Dit spreekuur wordt in samenwerking met Humanitas Thuisadministratie Rijnland georganiseerd. Tijdens het spreekuur staat een medewerker van Humanitas thuisadministratie klaar voor alle vragen bij het invullen van formulieren. Deze dienstverlening is geheel gratis.

Humanitas Thuisadministratie ondersteunt mensen bij het op orde brengen van de thuisadministratie en legt de nadruk op de begeleiding naar zelfredzaamheid.

Meer info: https://www.humanitas.nl/afdeling/rijnland/activiteiten/thuisadministratie/

Nieuwsbrief Taalhuis februari 2018