Nieuwsbrief Taalhuis april 2017

Pilot Taalmeter

De afgelopen weken hebben UWV Werkbedrijf, Taalhuis BplusC Leiden en Stichting Lezen en Schrijven een pilot gedraaid om mensen met laaggeletterdheid beter in beeld te krijgen en door te verwijzen, en zo uiteindelijk laaggeletterdheid te verminderen.

De gekozen doelgroep voor deze pilot bestond uit mensen met een opleidingsniveau tot en met MBO 3, woonachtig in Leiden en met een lopende WW-uitkering. UWV selecteert deze mensen uit haar bestand en nodigt hen uit om de taalmeter te maken in het Taalhuis van BplusC Leiden. De uitkomst van de taalmeter geeft direct aan of iemand een indicatie heeft voor laaggeletterdheid. Het Taalhuis kan naar aanleiding van de uitslag, de mensen direct informeren over het aanbod aan taalcursussen.

In de totaal negen weken die de pilot duurde, zijn er 162 mensen uitgenodigd. Hiervan heeft 40% gehoor gegeven aan de uitnodiging. Het reageren op de uitnodiging is overigens niet verplicht.

Van dit percentage heeft 47% laag gescoord op de taalmeter en wil 45% van de mensen verder met taalbegeleiding.

De pilot is door alle betrokken partijen als positief ervaren en de samenwerking krijgt dan ook een vervolg. UWV wil het in beeld krijgen van mensen die laaggeletterd zijn, onderdeel maken van de dienstverlening en deze mensen blijven doorverwijzen naar het Taalhuis van BplusC Leiden.

Manon van Gemerden
UWV Werkbedrijf