Nieuwsbrief Taalhuis april 2017

Nieuwe taalaanbieders in de regio Holland Rijnland

In 2016 zijn er in de regio Holland Rijnland verschillende pilots ingezet voor een andere organisatie rond het taalaanbod. Zo heeft er voor de inkoop van volwasseneneducatie begin 2017 een regionale aanbesteding plaatsgevonden.

Enkele veranderingen die sinds 2015 plaatsvonden in de regels voor volwasseneducatie (de taal- en rekenscholing) vormden de aanleiding voor die gewijzigde koers:

  • De contactgemeente van de arbeidsmarktregio heeft de verantwoordelijkheid gekregen om taal- en rekenscholing voor de regio in te kopen. Voor de regio Holland Rijnland is dit de gemeente Leiden;
  • De verplichte inkoop van volwasseneneducatie bij de regionale opleidingcentra (roc’s) wordt in drie jaar afgebouwd. Hierdoor is het ook mogelijk geworden om taal- en rekenscholing in te kopen bij andere taalaanbieders;
  • Naast de formele educatie bij professionele taalaanbieders, kunnen nu ook informele educatietrajecten ingezet worden, bijvoorbeeld die van vrijwilligersorganisaties en bibliotheken/taalhuizen.

Dit alles heeft tot gevolg gehad dat er nu, naast het gebruik van het aanbod van de roc’s, de taalhuizen en enkele andere projecten, ook taal- en rekentrajecten worden ingekocht bij NLeducatie (voor de Leidse regio), IVIO (voor de Duin- en Bollenstreek) en Sagenn (voor de Rijnstreek). Net als de roc’s, biedt NLeducatie trajecten aan voor anderstaligen tot niveau B1

en voor autochtone Nederlanders tot niveau 2F. Deze trajecten zijn bedoeld voor de volgende kwetsbare doelgroepen:

  1. Uitkeringsgerechtigden met een te laag taalniveau;
  2. Jongeren vanaf 18 jaar met of zonder uitkering en zonder startkwalificatie;
  3. Laaggeletterden met een te laag taalniveau om te kunnen participeren in de maatschappij en op de arbeidsmarkt.

Voor informatie over de drie nieuwe taalaanbieders en hun aanbod kunt u contact opnemen met:
* NLEducatie: Saskia@nltraining.nl / * Ivio: hollandrijnland@ivio.nl /
* Sagenn: Holland-Rijnland@sagenn.nl