Nieuwsbrief Taalhuis april 2017

NLEducatietrajecten in Leiden

Zoals elders in deze
nieuwsbrief wordt verteld, is NLEducatie een van de drie taalaanbieders die gratis taal- en participatietrajecten gaat organiseren voor niet-inburgeringsplichtigen in de arbeidsmarktregio Holland Rijnland. NLEducatie richt zich daarbij op de Leidse regio.
Alle trajecten van NLEducatie zijn gebaseerd op twee doelen:

  • het verbeteren van de basisvaardigheden (taal-,
    reken- en digitale
    vaardigheden);
  • het verbeteren van de positie in de Nederlandse maatschappij.

Aangezien dit laatste voor iedereen iets anders kan betekenen, biedt NLEducatie vier uitstroomprofielen aan in Leiden:

  • taal & basisvaardigheden
  • taal & werk
  • taal & opleiding
  • taal & maatschappelijke participatie / vrijwilligerswerk

Binnen elk uitstroomprofiel kan op verschillende niveaus aan niveauverhoging van de taal gewerkt worden: voor anderstaligen van A0 naar A1, van A1 naar A2, van A2 naar B1 en voor moedertaalsprekers van het Nederlands van 0F naar 1F en van 1F naar 2F.

Het profiel basisvaardigheden richt zich op mensen die hun weg al hebben gevonden in de Nederlandse maatschappij, maar voor wie sommige basisvaardigheden problemen opleveren.
Het profiel richting betaald werk richt zich op mensen die door een onvoldoende beheersing van een of meer basisvaardigheden, belemmerd worden in het vinden van betaald werk.
De cursisten worden ook getraind in zaken als solliciteren.
Het profiel richting een opleiding is er voor mensen die niet kunnen instromen in de opleiding van hun keuze door een onvoldoende beheersing van een of meer basisvaardigheden.

Voor mensen die geen betaald werk kunnen verrichten of een opleiding kunnen volgen, is er het profiel richting maatschappelijke participatie, zoals vrijwilligerswerk.

Saskia van Wijk
NLEducatie