Digitaal spreekuur

Deskundige medewerkers van het Digitaal Spreekuur geven uitleg over het digitaal lenen van boeken en over het gebruik van PC, tablet, e-reader of smart Phone, beantwoorden vragen en helpen problemen oplossen.

  • maandag  bibliotheek Nieuwstraat 14.00 - 16.00 uur.
  • maandag en donderdag bibliotheek Merenwijk 14.00 - 16.00 uur
  • donderdag bibliotheek Leiderdorp 10.30 - 12.30 uur. 

Spreekuren Taalhuis
Het Taalspreekuur is een spreekuur voor iedereen met vragen over Nederlands leren, inburgering, beter lezen en schrijven, taalcoach worden en advies over lesmateriaal.

  • maandag bibliotheek Leiderdorp 14.00 - 17.00 uur 
  • dinsdag bibliotheek Het Gebouw 11.00 - 12.00 uur
  • woensdag bibliotheek Nieuwstraat 14.00  - 17.00 uur
  • donderdag Stadsbouwhuis 14.00 - 17.00 uur

Op iedere eerste donderdag van de maand is er een Spreekuur Taalvrijwilligers voor taalcoaches met vragen over de begeleiding van hun taalmaatje.

Voorouder spreekuur
Iedere derde zaterdag van de maand van 10.30 tot 12.30 uur kun je naast het Historisch Informatie Punt van BplusC locatie Nieuwstraat met vragen over stamboomonderzoek terecht bij leden van de Afdeling Rijnland van de Nederlandse Genealogische Vereniging. Kijk voor de actuele data in de agenda

iDoe
In de  BplusC locatie Nieuwstraat is het iDoe contactpunt voor vrijwillige inzet op maandag en woensdag van 12.00 tot 16.00 uur open. Mensen die zich vrijwillig willen inzetten, maar nog niet zo goed weten wat ze willen doen, kunnen terecht voor advies. Organisaties kunnen komen voor advies en informatie, scholing en gebruik maken van de vacature- en vrijwilligersbank.

Spreekuur mantelzorg
Spreekuur voor al uw vragen op het gebied van mantelzorg. Wijzijneva ondersteunt mensen met een hulpvraag, mantelzorgers, zorgvrijwilligers en beroepskrachten. Elke woensdag 10.00-12.00 uur, BplusC locatie Nieuwstraat

Formulierenhulp

Hulp bij het invullen van (digitale)formulieren
Hulp nodig bij het invullen van formulieren? Wij kunnen je helpen!
Iedere maandag (14.00 - 16.00 uur) kun je bij ons terecht met vragen.

Vrijwilligers van de Formulierenhulp kunnen je niet helpen met de aangifte inkomstenbelasting, maar wel met het aanvragen van:
- Een uitkering
- Bijzondere bijstand
- Huurtoeslag
- Zorgtoeslag
- Kindgebonden budget
- Kinderopvangtoeslag
- Collectieve zorgverzekering minima
- Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Onze vrijwilligers helpen ook bij:
- Nakijken van loonbeslag
- Berekenen Vrij-Te-Laten bedrag
- Tegemoetkomingen vanuit het minimabeleid

Wanneer?
Maandag | 14.00 tot 16.00 uur
BplusC, locatie Nieuwstraat
Nieuwstraat 4, Leiden

Als je niet naar de bibliotheek kunt komen, komt de formulierenhulp
(op afspraak) bij je thuis! Neem dan contact op met Humanitas

In de bibliotheek

Meer over...